10.9.2019 klo 14:38
Uutinen

ELYn rahoittamalla täsmäkoulutuksella osaavaa työvoimaa

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin alkuvuoden aikana reilut 59 miljoonaa euroa. Alueen yrityksiä tuettiin 17,4 miljoonalla eurolla.

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja ympäristön kehittämistä rahoitettiin tammi-kesäkuussa 2019 kaikkiaan 59,3 miljoonalla eurolla. Eniten kokonaisuudesta suunnattiin työllisyyden edistämiseen ja maatilojen kehittämiseen. Alueen yrityksiä tuettiin erilaisin rahoitustoimenpitein 17,4 miljoonalla eurolla.

– Hämeessä rahoitus kehittyi myönteiseen suuntaan verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskoon. Kasvua suunnattiin maaseudun kehittämiseen. Samoin maatilojen kehittämiseen suunnattiin edellisvuotta enemmän rahoitusta etenkin nuorten tilanhoidon aloittamiseen. Yritysrahoitusta käytettiin edellisvuotta enemmän vientihankkeiden tukemiseen niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä, Hämeen ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jarmo Paukku kertoo.

TäsmäKoulutusta yritysten muutostilanteisiin

Uusia avoimia työpaikkoja on hyvin tarjolla, vaikka rekrytointitarve on jonkin verran aikaisemmasta vähentynyt ja lomautusten määrä kasvussa. Samanaikaisesti ongelmat työvoiman saatavuudessa eivät ole helpottaneet. Työvoiman saatavuuden ja kohtaannon ongelmia on osittain ratkaistu yritysten kanssa yhdessä suunnitelluilla ja hankituilla koulutuksilla.

Yhteishankintakoulutuksella (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) yritys voi hankkia ammattitaitoisia työntekijöitä, räätälöidä henkilöstölleen lisäkoulutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitä kouluttautumaan uuteen työhön.

– TäsmäKoulutuksella voidaan päivittää työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito vastaamaan uusia vaatimuksia ja muuttuvia työtehtäviä tilanteissa, jossa yrityksen toiminta tai teknologia muuttuu. Koulutusta voidaan hyödyntää myös tilanteissa, jossa henkilöstöä siirtyy uusiin työtehtäviin, joihin yritys ei ole löytänyt sopivia ammattitaitoisia tekijöitä. Siirtyvien henkilöiden tilalle voidaan tehdä suoraan uusi rekrytointi tai tehtävään kouluttaa tekijä RekryKoulutuksen avulla. Muutostilanteissa TäsmäKoulutuksella voidaan estää lomautuksia tai irtisanomisia tai käyttää sitä joko lomautuksen aikana tai tilalla, Hämeen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen kertoo.

Kaikkiaan työvoimakoulutuksia eli yhteishankintakoulutuksia, ammatillisia työvoimakoulutuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia on alkuvuonna hankittu noin 4,9 miljoonalla eurolla. Kotoutumiskoulutusten osuus hankinnoista on 3,3 miljoonaa.

Starttirahaan aloittavalle yrittäjälle käytettiin 1,58 miljoonaa euroa. Palkkatukea yksityiselle sektorille maksettiin 11,14 miljoonaa euroa, kunnille ja kuntayhtymille 4,72 miljoonaa ja palkkauksiin valtion hallintoon työllistämiseen 0,82 miljoonaa. Työllisyyspoliittisiin avustuksiin kolmannelle sektorille kohdistettiin 2,07 miljoonaa euroa.

Muita kiinnostavia aiheita