8.4.2022 klo 10:29
Uutinen

En smidig upphandling är en win-win för företagaren och kommunen

Kommunal upphandling är som ett påskägg jämfört med en affärsuppgörelse mellan företag – man vet aldrig vilken överraskning som finns inuti när man äntligen öppnar anbudet. Då börjar en tröstlös samordning av små bitar, vars slutresultat är att anbudet antingen stämmer överens med instruktionerna eller blir något helt annat när en liten bit oavsiktligt utelämnas. För en företagare är överraskningsägg sällan en godbit i affärsverksamheten – förutsägbarhet är mer önskvärt.

– Det är en rolig liknelse, men som tur är behöver den inte stämma, säger Sanna Meronen-Vilenius, upphandlingsrådgivare på Nylands Företagare. 

– ”Överraskningen”, dvs. den kommande anbudsbegäran, kan minskas till ett minimum genom marknadsdialog, dvs. en öppen diskussion mellan företagare och kommunala företrädare. Även från små bitar kan man få en enkel och begriplig helhet. Det finns fortfarande en plats för processen, eftersom det är skattebetalarnas pengar som står på spel.

– Företagarna måste också göra sin del genom att vara aktiva, att sätta sig in i saken i förväg och att vara i farten i rätt tid.

Kommunen får aktuell information från marknadsdialogen

Johanna Heikel, upphandlingsspecialist vid Sibbo kommun, har över tio års erfarenhet av kommunala upphandlingar, först i Lovisa och nu i Sibbo.

– Mitt mål är att lyssna på entreprenörer och att verkligen försöka förstå deras nya idéer och insikter. Om jag inte förstår, då frågar jag, säger Heikel.

– Nu, under coronatiden, har vi fört marknadsdialoger via Teams. De senaste har gällat upphandling av transporttjänster. När det gäller måltidsleveranstjänsten fick vi till exempel viktig ny information från marknaden om elfordon.

Upphandling är ett viktigt verktyg för att utveckla livskraften. Utöver marknadsdialogen om upphandling kommer kommunen att dra nytta av en aktiv och bred dialog om utvecklingen av upphandlingar.

De förtroendevalda drar upp linjer och övervakar

Henrik Wikström har erfarenhet av upphandlingar från många håll. Han är ordförande i Ingå kommunstyrelse. Upphandlingar gällande företagsområdet Ingåport, som inrättades snabbt och företagslett, visade att man måste vara uppmärksam även i positiva projekt.

– Ledande förtroendevalda spelar en viktig roll när det gäller att ta initiativ och se till att upphandlingen går så smidigt som önskat i varje skede, från inledande diskussioner och information till övervakning och rapportering i slutet av processen, säger Wikström.

Som företagspolitisk expert för Företagarna i Finland har Wikström till uppgift att se till att alla finländska kommuner förstår betydelsen av företag och gott samarbete i kommunen, att kommuner och företagare stärker sin växelverkan med varandra på ett målinriktat sätt och att kommunerna skapar ett stödnätverk och en miljö som är lämpliga och tillräckliga för företagarna.

– De offentliga upphandlingarnas värde i Finland ligger på närmare 50 miljarder euro på årsnivå. För att stärka livskraften i Finland bör vi se till att de mindre företag kan även delta i upphandlingarna. Det kräver samarbete men speciellt vilja från offentliga sektorn, Wikström säger. 

Vem ska jag prata med? Nylands Företagare ordnar ett evenemang med praktisk information och tips för företagare

Nylands Företagare kommer att ordna två regionala evenemang om upphandling och marknadsdialog i april och maj. Det första evenemanget samlar aktörer från Östra Nyland den 20 april kl. 17.30–19.30 och det andra från Västra Nyland den 24 maj kl. 17.30–19.30. Evenemangen kommer att vara tvåspråkiga.

Evenemangen ger dig möjlighet att träffa personer som arbetar med kommunal upphandling och höra deras åsikter om möjligheterna till marknadsdialog. Hur påverkar regionalismen upphandlingen i kommunerna? Och vilken inverkan har en enskild tjänsteman på upphandlingen? Hur ser den kommunala upphandlingen ut och hur den gynnar den lokala småföretagaren, eller gynnar den inte alls? Du får också konkreta åtgärder för att förbereda dig för upphandling.

På evenemanget i Östra Nyland diskuterar Johanna Heikel från Sibbo, Tarja Juvonen, upphandlingschef för Borgå stad samt Timo Kirstman som sköter upphandlingar i Mörskom och Pukkila.

Se Östra Nylands evenemangsprogrammet och registrera dig för att delta.

Se Västra Nylands evenemangsprogrammet och registrera dig för att delta; talarna för evenemanget i Västra Nyland publiceras senare.