Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen ja Turun kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen pitivät tapaamisen avauspuheenvuorot.
20.6.2022 klo 10:01
Uutinen

Ensimmäisessä Turun Yrittäjien ja kaupungin aamukahvitilaisuudessa keskusteltiin osaavan työvoiman saannista

Alkuvuoden aikana Turun Yrittäjät ja Turun kaupunki ovat luoneet toimivaa vuoropuhelua. Sen seurauksena on rakennettu syvempää yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteena on saada yrittäjien ääni kuulumaan paremmin kaupungin kehittämisessä, ja näin saada myös yrittäjien näkökulmasta entistä vetovoimaisempi kaupunki.

Yhtenä yhteistyön muotona kehitettiin yrittäjien ja kaupungin aamukahvitilaisuudet, joissa keskustellaan ennalta sovitusta aiheesta avoimesti ja rennosti. Ensimmäisen aamukahvitilaisuuden teemaksi valittiin osaavan työvoiman saanti. Tilaisuus järjestettiin kaupungintalolla keskiviikkona 15.6. Osanottajia oli paikalla parisen kymmentä ja keskustelu oli monipuolista ja vilkasta.

Kaupungin puolelta teemaa alustivat elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja työllisyysjohtaja Riitta Uitto. Turun Yrittäjien alustuspuheenvuoron käytti puheenjohtaja Mikko Rantanen. Myös tilaisuuden alussa osallistujien esittelykierroksen aikana nousi esille näkökulmia mm. työvoiman saantiin ja koulutukseen liittyen.   

Riitta Uitto kertoi, että kaupungin tavoite on se, että palveluita on helppo saada. Työllisyyden palvelukokonaisuuden osalta kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on niin työllisyyden kuin työkyvyn edistäminen. Erilaisten hankkeiden kautta kaupunki on tehnyt paljon töitä erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja digitaidoissa haasteita omaavien työllistymisen hyväksi.

Yrittäjät pohtivat työllisyyspalveluiden pirstaleisuuden tuomia haasteita. Riitta Uitto vakuutti, että kaikissa asioissa voi olla yhteydessä kaupungin Työpisteeseen, jossa palvellaan asiakaslähtöisesti niin työvoiman kuin työpaikan etsijöitä. Palvelu on saanut kiitosta siitä, että heidän kauttaan on löytynyt työntekijöitä ja he ovat olleet nopeita asioiden vireillepanossa. Työnantajalle toimeksianto on maksuton.

Turussa toimii myös ulkomailta tuleville työntekijöille suunnattu tukipalvelu International House Turku, josta saa apua mm. ulkomaalaisen työntekijän kotouttamiseen.

Ensimmäinen aamukahvitilaisuus sai yrittäjiltä pääosin kiittävää palautetta. Avoimissa palautekommenteissa todettiin mm.  että keskustelu on hyvää ja esille tuli useita aloitteita. Toisaalta palautteissa toivottiin myös vahvempaa yrittäjien kuulemista kaupungin puolelta.

─ Tilaisuus antoi hyvän ensikosketuksen tulevaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön yhdessä kaupungin kanssa ja jätti paljon positiivisia tunnelmia, summaa Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen.