Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

16.2.2023 klo 10:17
Uutinen

Epävarmuus painaa vahvasti pk-yritysten suhdanneodotuksia, pieni toivonkipinä kuitenkin Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella  

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet loppuvuodesta. Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Euroopan keskuspankki on aloittanut nopeat koronnostot ja energiamarkkina on myllerryksessä. Myönteistä on, että valtaosa yrityksistä aikoo pitää kiinni henkilöstöstään. 

Viime vuoden poikkeuksellinen tilanne heijastui suoraan pk-yritysten näkymiin lähiajan suhdanne-kehityksestä. Kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita ku-vaavat saldoluvut jatkoivat edelleen laskuaan jo valmiiksi negatiivisista lukemista. Puolet pk-yrityksistä arvio suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana, mikä on positiivista. 

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja Elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 4650 yrityksen edustajaa, joista 142 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin joulukuu 2022 – tammikuu 2023, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

  • Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat sa-malla tasolla koko maan kanssa eli -18%. Syksylläkin suhdanneodotusten suhde-luku oli alueella ja kokomaassa sama -5 %, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä alueella, saldoluku oli syksyllä alueella 4% ja valtakunnassa 7 %. Tällä hetkellä odotukset työllisyyden ja henkilökunnan määrän valta-kunnassa on ollut 1 % ja alueella korkeampi 5 %, joka on sekä valtakunnallista saldolukua korkeampi kuin myös syksyn tilanteeseen nähden on pientä nousua. Myönteistä on, että synkistä pilvistä huolimatta suuri joukko pk-yrityksistä aikoo pitää kiinni nykyisestä hen-kilöstöstään.

Liikevaihdon osalta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alue jää hiukan koko maasta. Arvio liike-vaihdosta on alueella laskenut liikevaihdon saldoluvun ollessa -6 % ja koko maassa 1% (syksyllä luku oli alueella 9% ja kokomaassa 15%).
Kannattavuuden suhdeluku on ollut viime syksystä lähtien tähän kevään barometriin hiukan parempi kuin valtakunnallisesti.  Syksyllä 2022 se oli alueella -12 %, joka oli hiukan parempi kuin valtakunnallisesti se oli -14 %. Nyt alueen tulos on hiukan parempi kuin  koko maan saldoluku on -20 % ja Keski-Pohjanmaalla -16 %.

Alueen Pk-yritysten Investointien arvo ja Innovaatiot nähdään alueella ensi vuonna parempana kuin valtakunnallisissa tuloksissa nähdään

Arvio investointien arvon sekä innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden kehityksestä ensi vuonna kohdassa investointien arvon saldoluku alueella on -16 % (koko maa -21%).

Innovaatiot ja tuotteiden kehityksen saldoluku on koko maassa -6% ja alueella 2%. Syksyn barometrissä nämä luvut olivat alueella 1 % ja koko maa sama 1%.

Kokonaisuudessaan Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialaoilla teollisuutta lukuun ottamatta on enemmän investointe-jaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät. Pitkään kestänyt trendinomainen lasku pk-yritysten kasvuhakuisuudessa valitettavasti jatkuu, kuitenkin alueen tulos on syksystä hiukan nousujohteinen.

Kasvuhakuisten pk-yritysten määrä pitää saada kasvuun, sillä niiden investointiodotukset ovat vallitsevassa epävarmassa tilanteessakin selvästi positiiviset”,

Suhdannenäkymissä lähimmän vuoden aikana näkyy seutukunnittain positiivisena edelleen Pietarsaaren seutu jolla oli syksyllä saldoluku 27 % ja tällä hetkellä saldoluku on 14 %. Kokkolan seudunsaldoluku on laskenut merkittävästi syksyn kahdeksasta prosentista (8%) kevään miinus kolmeenkymmeneen kahteen prosenttiin (-32 %.)

Kokkolassa syksyllä suhdannenäkymien osatekijöissä henkilökunnan määrän saldoluku oli 1% ja tällä hetkellä se on pysynyt samassa yhdessä prosentissa.  Kokkolassa investointiodotukset ovat laskeneet entisestään syksyn miinus kahdeksastatoista prosentista (-18%) tämänhetkiseen miinus viiteenkymmeneen yhteen prosenttiin (-51%). Pietarsaaren seudulla investointiodotusten saldoluku on kuusi prosenttia (6 %) kun se syksyllä oli 2 %.

Pietarsaaren seudulla yrityksen kannattavuus on laskenut syksyn miinus seitsemästä prosentista (-7%) miinus yhdeksään prosenttiin(-9%). Kaustisen seudulla kannattavuus oli syksyllä +3% ja tällä hetkellä sen ollessa -14 %.  Kokkolassa yrityksen kannattavuus prosentti on laskenut syksyn -14%:sta -29%:iin. Liikevaihdon saldoluvun oli syksyllä Kokkolassa on 8 %, ja tällä hetkellä sen ollessa -23 %.

Kaustisen seudulla liikevaihdon suhdannenäkymät ovat laskeneet 1% prosentista miinus kuuteen prosenttiin (-6%).  Investointiodotukset Kaustisen seudulla ovat kuitenkin nousseet, kun syksyllä luku oli -45 % ja tällä hetkellä 9%.

Kalajokilaakson suhdannenäkymät ovat laskeneet syksyn miinus kahdeksasta prosentista (-8%) kevään -42%:iin.  Investointiodotukset ovat olleet syksyllä kalajokilaaksossa -15 % ja tällä hetkellä niiden ollessa -20%.

PK-YRITYKSET JA RAHOITUSTARPEET

Syksyllä 2022 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueen pk-yrityksistä 20 % yrityksistä oli kokenut tarvitsevansa ulkopuolista rahoitusta viimeisen 12 kk aikana (koko maa 20%).

Kevään 2023 barometrin mukaan vastaajista 23 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta (koko maa 20%). Suurimpana rahoituksen käyttötarkoituksena nähtiin kone,-, laite- tai rakennusinvestoinnit 66 %.

  • Yleiset suhdannenäkymät ovat huonoimmat sitten finanssikriisin. Vaikka näkymät ovat heikot, niin silti yritysten pitäisi satsata tulevaisuuteen ja tässä rahoituksen saatavuus on keskeisessä roolissa. Kasvuhakuiset yritykset uskovat liikevaihdon kasvuun, toteaa aluepäällikkö Päivi Kinnunen Finnverasta.

Keski-Pohjanmaalla edelleen aiotaan hakea rahoitusta, mutta nyt investointien lisäksi myös suhdanteesta johtuvaan käyttöpääomaan, omistusjärjestelyihin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Rahoitusta otetaan pääasiallisesti pankista. Mikäli ei ole haettu rahoitusta johtuu se korkeasta oman pääoman vaatimuksesta, kireistä vakuusvaati-muksista, laina-ajan lyhyydestä sekä korkeasta rahan hinnasta.

Liki puolet vastaajista ei ole suunnitellut omistajanvaihdosta, luku on pysynyt samana viime syksyyn nähden. Mikäli omistajanvaihdosta suunnitellaan, käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita kuten konsulttia, maksuttomia neuvontapalveluita ja tilitoimistoa. Onnistu-neet omistajanvaihdokset luovat uusia investointeja, työpaikkoja, veropohjaa ja hyvin-vointia koko Suomeen

PK-YRITYKSET JA SÄHKÖN HINNANNOUSU

Sähkön hinnan nousu on vaikuttanut kielteisesti liiketoimintaan ja tuotantoon noin joka kolmannessa pk-yrityksessä Suomessa. Vain 40 prosenttia yrityksistä on pystynyt siirtämään vähintään osan sähkön hinnan noususta lopputuotteiden hintoihin ja hieman alle kymmenen prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan henkilöstöään. Hintojen nousu näkyy selvästi myös investoinneissa, joita on jouduttu vähentämään sähkön hinnan takia.

Keski-Pohjanmaalla 67 prosentilla yrityksistä sähkön hinnan nousun kielteiset vaikutukset ovat kohdistuneet kannattavuuteen ja 41 prosentilla markkinoiden kysyntätilanteeseen.
Alueella noin 40 prosentilla kaikista pk-yrityksistä on käytössä sähkön hinnan nousuun liittyviä aktiivisia sähkön säästämistoimenpiteistä. Selvästi yleisimmät sähkönsäästämistoimenpiteet ovat huonelämpötilojen säätäminen, ja valaistuksen vähentäminen

Keski-Pohjanmaan seutukalvot >

Kalajokilaakson seutukalvo >

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät alueraportti >

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi
puheenjohtaja Jarmo Nahkala p. 0400 767 117, jarmo.nahkala@hyotykuorma.fi Finnvera Oyj  
aluepäällikkö Päivi Kinnunen p. 050 463 7302, paivi.kinnunen@finnvera.fi