4.1.2018 klo 08:58
Uutinen

Esittelyssä jäsenyrittäjävaltuutetut

Kuopion kaupunginvaltuustoon pääsi hyvä joukko yrittäjätaustaisia henkilöitä kevään vaaleissa. Kuopion Yrittäjät tekee heidän kanssaan hyvää yhteistyötä, mutta haluamme esitellä heidät myös teille. Esitimme Ismo Apellille, Marja Bergille, Allu Koskiselle, Antero Peiposelle ja Samuli Voutilalle muutaman kysymyksen.

Ismo Apell:

Yhteystiedot: puh. 0400-669184, apeli(at)turpatalli.net

Yrittäjyys: Yrittäjäjänö vuodesta 2004: yritykset Tuotantotalo turpatalli oy ja Sleeplines oy

Luottamustehtävät: kaupungin valtuusto ja kaupunkirakennelautakunta

Millainen olisi unelmien Kuopio?

Unelmien Kuopio olis turvallinen, kehittyvä sekä elinvoimainen kasvun, oppimisen ja kulttuurin keskus. Yhtään omaa maaseutu identiteettiä unohtamatta.

Miten aiot edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa?

Toivon että voin edistää yrittäjyyden olosuhteita kuopiossa omalla kokemuksella ja tietotaidolla kuntapolitiikassa sekä julkisessa mediassa. Kaikissa tilanteissa missä vaikutusvaltaa on käytettävissä puhun yrittäjyyden puolesta. Omat kokemukset yrittäjyyden vaikeudesta byrokratian rattaissa on esimerkki siitä miten asiat ei saa olla.

Marja Berg

Yhteystiedot: puh 050 324 5054, marja.berg(at)vihreat.fi, www-sivut marja.berg

Yrittäjyys: Pätevä Consulting Oy v. 2016 perustettu kuopiolainen yritys. Yrittäjänä vuodesta 2004, ensimmäinen perustamani yritys oli Savon Ultramammat Oy, myöhemmin Sataman Röntgen Oy ja Joen Magneetti Oy, joiden yritysten kotipaikkana oli Kuopio

Puolue: Vihreät, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Luottamustehtävät: Kuopion kaupunginvaltuusto, Pohjois-Savon Maakuntahallitus

Millainen olisi unelmien Kuopio?

Vilkas ja eläväinen kaupunki, jossa yrityselämä kukoistaa ja ihmisillä töitä ja hyvä arki. Ihmiset ovat aktiivisia ja pitävät huolta itsestään. Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat kaikille tärkeitä. Kansainvälisyys näkyy ja tuntuu kaupungissa. Kaupungissa on paljon tapahtumia ja kävijöitä riittää kaikkiin tapahtumiin. Yrityksien toimintaedellytykset Kuopiossa ovat niin loistavat, että kaupunkiin perustetaan uusia yrityksiä enemmän kuin muissa Suomen kaupungeissa ja olemassa olevilla yrityksillä on hyvät edellytykset kasvaa ja työllistää.

Miten aiot edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa?

Aion edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa monella tapaa vaikuttamalla Kuopion kaupunginvaltuutettuna ja Pohjois- Savon maakuntahallituksen jäsenenä. Kuopion kaupungin uudistetun strategian jalkauttaminen läpi koko organisaation parantaa yrittämisen olosuhteita byrokratian ja virkamiesvallan vähentyessä. Asenneilmapiirin muutos pelkästään kaupungin johdossa ei riitä vaan kaikilla tasoilla Kuopion kaupungin organisaatiossa on ymmärrettävä yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytysten parantamisen merkitys kaupungin kasvulle ja vakavaraisuudelle. Teen lisää valtuustoaloitteita, joilla parannetaan yrittäjien ja yrittäjyyden huomioimista kaupungin päätöksenteossa. Kaupungin ja maakunnan tehtävä ei ole lisätä markkinahäiriköintiä omien liikelaitostensa ja in house – yhtiöidensä kautta ja tähän tulen edelleenkin puuttumaan voimakkaasti.

Allu Koskinen

Yhteystiedot: puh. 050 436 8322, allu(at)realalbertpromotion.fi

Yrittäjyys: yrittäjänä 12 vuotta

Puolue: Kokoomus

Luottamustehtävät:

Kuopion kaupunginvaltuutettu 2012->
Kuopion kaupunginhallituksen varajäsen 2017->
Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 2017-2021.
Kuopion kaupunginhallituksen edustaja Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kuopion kaupunginhallituksen edustaja Kuopion nuorisovaltuusto
Lähidemokratia jaoksen varajäsen
Kuopion Kokoomus Ry:n hallituksen jäsen
Real Albert Promotion Oy, hallituksen pj
Target Events Oy, hallituksen pj
HH Branding Oy, hallituksen jäsen

Millainen olisi unelmien Kuopio?

Unelmien Kuopio olisi sellainen, että kaikki puhaltaisi yhteen hiileen ja kaikilla olisi yhteinen maali elävämmän Kuopion puolesta.

Miten aiot edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa?

Yritän edistää yrittämisen edelllytyksiä siten, että asioita ei tehtäisiin liian hankalaksi. Asiat sujuisi mahdollisimman helposti. Yrittämiselle annetaan mahdollisuus. Ensimmäinen vastaus ei olisi ”Ei onnistu” vaan selvitetään asia ensin.

Antero Peiponen

Yhteystiedot: puh. 0400 672000, antero.peiponen@kuopio.fi

Yrittäjyys: Autokoulu Peiponen Oy, perustettu 1962 ja allekirjoittanut yrittäjänä vuodesta 1992, päätoimi nykyisin Rantasalmen yrityskoordinaattorina

Puolue: Keskusta

Luottamustehtävät: Kuopion kaupunginvaltuusto, Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pj, laajennetun kaupunkikuva työryhmän jäsen

Millainen olisi unelmien Kuopio?

Kasvava ja kansainvälinen Kuopio, jossa yliopiston imussa myös muut opiskelumahdollisuudet vetävät opiskelijoita laajalti. Kasvu ja sen edellytysten turvaaminen luo uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle. Tapahtumarikas Kuopio, joka osaa hyödyntää kasvavan matkailun mahdollisuudet niin kotimaassa kuin globaalisti.

Miten aiot edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa?

Mikroyrittäjyyden neuvontapalvelujen kehittäminen. Kuopion Innovationin lopetettua ja toimintojen integroiduttua Yrityspalveluihin on seurattava ja vaikutettava Yrityspalvelun toimintaan, palvelujen on kehityttävä yrittäjyyden toimintaympäristön muutosten mukana. Isoimpiin hankkeisiin, kuten esim. Matkus ja Finnpulp, löytyy resursseja automaattisesti mutta mikroyritysten kohdalla näyttää oletusarvo olevan liiaksi ”Kyllä markkina hoitaa” – asenne.

Myös yrittäyyskasvatukseen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Kuopion kaupungin valtuuston Keskustaryhmä on tämän työn jo pannut alulle, tehtyään valtuustoaloitteen yrittäjyyspainotteisen luokan perustamisesta johonkin kaupungin yläkouluun. Olkoon tämä avaus yrittäjyysmyönteisen ilmapiiriin luomiselle ja yrittäjyyden jatkuvuudelle Kuopiossa.

Samuli Voutila

Yhteystiedot: puh. 0400 988 960 tai 050 5502 690, samuli.voutila@kuopio.fi

Yrittäjyys: ProBookers SC Oy, 3 vuotta

Puolue: Perussuomalaiset

Luottamustehtävät: Valtuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen, Savon koulutuskuntayhtämän yhtymävaltuuston jäsen

Millainen olisi unelmien Kuopio?

Unelmieni Kuopio on yhteiskunnallisesti vahva ja vapaa. Kuopio on Suomen paras paikka yrittää ja työllistää. Meillä on vahva yhteinäiskulttuuri ja kasvava kaupunki. Olemme suunnannäyttäjä Suomessa ja Savossa.

Miten aiot edistää yrittämisen olosuhteita Kuopiossa?

Tein valtuustoaloitteen jo syksyllä yrittäjäkeskuksen perustamiseksi Kuopiossa. Sen ideana oli tukea aloittelevia yrittäjiä, tarjoamalla edullisia sit & go tyyppisiä työtiloja Kuopion keskustassa. Sain taakse enemmistön valtuutetuista. Virkamiesten ja kaupunginhallituksen vastaus oli tyydyttävä ja olen iloinen, että Kuopiossa suhtaudutaan myönteisesti yrittäjyyden toimintedellytysten parantamiseen. Valtuutettuna tulen toki varmistaan, että nämä asiat eivät jää vain kauniiksi korulauseiksi.

Valtuutettuna koen, että Kuopion tulee mahdollistaa asioita. Riittävä tonttitarjonta, kohtuullinen verotus ja ammattitaitoinen työvoima ovat asioita, johon kaupunki voi vaikuttaa. Lisäksi päätöksenteon yhteydessä tehtävä yritysvaikutusten arvionti on äärinmäisen tärkeä asia. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä päättäjien, yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Kuopion kärkihankkeet tulee viedä maaliin.