7.6.2018 klo 16:21
Uutinen

Esitys: toistuvasti sakkoja saaneille vankeutta

Seitsemän kertaa vuoden sisällä esimerkiksi kaljavarkauksiin syyllistyneiden sakot voidaan muuntaa vankeudeksi. Näin esitetään lakiluonnoksessa, joka julkaistiin torstaina.

– Rikosvastuun on toteuduttava järjestelmän uskottavuudenkin takia. Nyt valmistuneen lakiluonnoksen mukaan poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön toiminta osoittaa piittaamattomuutta, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Toistuvuuden rajaksi esitetään seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden sisällä.

– Tällaisessa tilanteessa muuntorangaistus olisi perusteltua suorittaa viime kädessä vankilassa. Pidän tätä tärkeänä elementtinä rangaistusjärjestelmän uskottavuuden vahvistamisessa, ministeri Häkkänen sanoo.

Yleisimpiä rikkomuksia ovat näpistykset eli lähinnä kaljavarkaudet sekä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi, mutta poliisin määräämät sakot eivät. Nykyjärjestelmää on pidetty epäoikeudenmukaisena sellaisissa tilanteissa, joissa sakotettu syyllistyy toistuvasti sakkorikoksiin, mutta sakkoa ei voida muuntaa vankeudeksi, koska se on poliisin määräämä.

Lain esitysluonnos lähtee nyt lausuntokierrokselle ja sen odotetaan olevan eduskunnan käsitttelyssä syksyllä.

Suomen Yrittäjät kiittää

Suomen Yrittäjät kiittää oikeusministeri Häkkästä hyvästä valmistelusta.

– Varkaushävikin kokonaiskustannukset kaupoille ovat 550 miljoonaa euroa vuodessa, mitä ei voida pitää vähäisenä, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä.

Toivonen muistuttaa, että näpistyksissä ei ole kyse pelkästään tappiosta kauppiaalle, vaan loppujen lopuksi hävikin maksavat rehelliset asiakkaat tavaroiden korkeampina hintoina.

– Yrittäjät ovat kokeneet yhteiskunnalliseksi epäkohdaksi, että osa myymälävarkaista jää kokonaan ilman seuraamuksia tekemistään rikoksista. On vähintäänkin kohtuullista ja rangaistusjärjestelmän uskottavuuden kannalta välttämätöntä, että sakon muuntorangaistus palautetaan lakiin.

Ei kaikista sakoista vankilaan

Päiväsakon muuntosuhdetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että neljä päiväsakkoa vastaisi yhtä päivää vankeutta. Tällä hetkellä kolme päiväsakkoa vastaa päivää vankeutta.

Lisäksi ehdotetaan, että alle 20 päiväsakon suuruiset sakot olisivat muuntokelvottomia. Näin rajattaisiin lievimmät sakkorangaistukset muuntorangaistusjärjestelmän ulkopuolelle. Muuntorangaistuksen vähimmäispituus korotettaisiin neljästä päivästä viiteen päivään ja enimmäispituutta alennettaisiin 60 päivästä 40 päivään vankeutta.

Ehdotuksen mukaan alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta tuomitut sakkorangaistukset olisivat muuntokelvottomia..

Esityksessä mainittuja toistuvia rikosasioita on arvioiden mukaan noin 9 600 vuosittain. Teot olisivat useimmiten näpistystapauksia sekä kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta.

Teot kasautuvat tyypillisesti samoille henkilöille. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana yli seitsemään näpistykseen syyllistyneitä henkilöitä oli noin 900. Uudistus kasvattaisi keskimääräistä vankilukua runsaalla 30 vangilla.

Sakon muuntorangaistuksen laajentaminen on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen laatimaa rangaistusten kiristämisen pakettia. Uudistuksen toteuttamiseen varattiin huhtikuun kehysriihessä 10,8 miljoonan euron määräraha.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi