6.4.2017 klo 09:57
Uutinen

Etelä-Karjalan Yrittäjien kevätkokous

Etelä-Karjalan Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 19.4.2017.

  • klo 16.30 tarjoilua
  • klo 17.00 virallinen kokous

Holiday Club Saimaa, kokoustilat, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n määräämät asiat:

  • Toimintakertomus
  • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Sääntöjen 9 §:n mukaan paikallisyhdistykset ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan jäsenkuntansa jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa. Edustajan tulee olla paikallisyhdistyksen jäsen. Jäsenen edustajan on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Jos edustaja on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, ei edustajalla ole aluejärjestön kokouksessa äänioikeutta.

Paikallisyhdistysten puheenjohtajia pyydetään ilmoittamaan kokouksesta virallisille kokousedustajille sekä muille yhdistyksensä jäsenille.

Viralliset kokousedustajat tulee ilmoittaa EKYn toimistolle etukäteen osoitteeseen marja.tamminen@yrittajat.fi.

Muut osallistujat ilmoittautuvat EKYn tapahtumakalenterin kautta.

Ilmoittautumiset 14.4.2017 mennessä.

Kokouksessa on kaikilla paikallisyhdistyksen jäsenillä puhe- ja läsnäolooikeus, joten toivomme runsasta osanottoa.

TERVETULOA!

ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJÄT RY