22.12.2023 klo 09:52
Uutinen

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät kysyi Pirkanmaan ELY-keskukselta tuottajavastuusta

Yrittävästä Lakeudesta poimittua

  1. Mitä tuottajavastuu tarkoittaa käytännössä?

Tiettyjen tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollosta. Näitä tuotteita ovat akut ja paristot (ml. ajoneuvojen ja laitteiden sisällä olevat), ajoneuvot, pakkaukset, paperi ja paperituotteet, renkaat, sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä SUP-tuotteet (eräät kertakäyttöiset muovituotteet). Tuottajavastuuvelvoitteet voi ensisijaisesti ja helpoiten hoitaa liittymällä alan tuottajayhteisöön. Tämän ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa.

2. Mitä muutoksia siihen tulee yritysten näkökulmasta 1.1.2024?

1.1.2024 pakkausten osalta jätehuollon tuottajavastuu laajenee koskemaan kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu. Voimaan tulee myös SUP-lainsäädäntö, joka koskee eräitä muovituotteita, mm. muovia sisältäviä kalastusvälineitä.

3. Millaisia yrityksiä tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee kaikkia niitä yrityksiä, jotka ammattimaisesti valmistavat, maahantuovat tai etämyyvät tuottajavastuun alaisia tuotteita. Pakkausten osalta vastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tuotteitaan tai tuovat maahan pakattuja tuotteita. Ns. palvelu- ja viljelijäpakkausten osalta vastuu on kuitenkin näiden pakkausten valmistajilla ja maahantuojilla.

4. Millä perusteella yritys katsotaan kuuluvaksi tuottajavastuun piiriin? Onko siihen jotkin tarkat rajat tai ehdot?

Tuottajavastuu ja kuka tuottajavastuun piiriin kuuluu, on määritelty jätelaissa. Tuottajavastuu koskee kaikkia ammattimaisesti toimivia tuottajia, jotka saattavat Suomen markkinoille tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita. Mikäli yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, sitä ei katsota ammattimaiseksi toimijaksi tuottajavastuun kannalta.

5. Mitä tarkoitetaan yrityksen markkinoille saattamilla pakkauksilla?

Markkinoille saatettu pakkaus on tuotteen pakkaus, jossa myyty tuote saatetaan markkinoille eli maahantuodaan tai myydään loppukäyttäjälle. Pakkauksia ovat myyntipakkausten lisäksi myös ryhmä- ja kuljetuspakkaukset. Tuottajavastuu koskee sekä kuluttaja- että yrityspakkauksia. Tuottajavastuussa kyseisestä pakkauksesta on joko pakkaaja, maahantuoja tai etämyyjä. Palvelu- tai viljelypakkausten osalta vastuussa on kuitenkin näiden pakkausten valmistaja tai maahantuoja.

6. Mitä kustannuksia tuottajavastuusta aiheutuu yritykselle?

Kustannukset tuottajavastuun hoitamisesta määräytyvät tuottajayhteisön hinnaston mukaisesti. Maksut perustuvat tuotteiden ja pakkausten määrään ja laatuun. Jokaisella tuottajayhteisöllä on hinnasto julkisesti saatavilla heidän verkkosivuillaan. Tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, ja kerätyt maksut käytetään jäsenten tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamiseen. Viranomaiset eivät määrää maksujen suuruutta.

7. Mitä yrityksen tulee tehdä hoitaakseen tuottajavastuuvelvoitteensa?

Tuottajavastuuvelvoitteet tulee hoitaa liittymällä alan tuottajayhteisöön. Yrityksen on raportoitava tuottajayhteisölle markkinoille saattamansa tuotteet ja maksettava tuottajayhteisön määrittämät maksut. Kaikki tuottajayhteisöt ovat listattuna verkkosivulla: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/yritykselle.

8. Onko eroa, mihin pakkausten tuottajayhteisöön yritys liittyy?

Tuottajayhteisöjen hinnastoissa ja sopimuksissa voi olla eroa. Tuottaja voi valita kumpaan pakkausten tuottajayhteisöön liittyy.

9. Mitä yritykselle voi seurata, jos ei ole hoitanut tuottajavastuuvelvoitetta kuntoon 1.1.2024? 

Tuottajavastuu (lukuun ottamatta pieniä pakkaustuottajia) on voimassa jo nyt. Mikäli yritys ei ole hoitanut velvoitteitaan, tulee sen viipymättä liittyä tuottajayhteisön jäseneksi. Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajavastuussa olevalle yritykselle, joka ei ole hoitanut tuottajavastuuvelvoitteitaan. Laiminlyöntimaksun suuruus on yksi prosentti yrityksen koko edellisen tilikauden liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa (Jätelaki 131-133 §). Pakkausten osalta liikevaihtoraja poistuu 1.1.2024, jonka jälkeen myös pienten tuottajien on liityttävä tuottajayhteisön jäseneksi.

Kysymyksiimme vastasi
Milla Kolehmainen
Ylitarkastaja
Keskitetyt ympäristöpalvelut –yksikkö, tuottajavastuu
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)