29.5.2021 klo 19:36
Uutinen

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien vaalipaneeli: Yhtä mieltä yrittäjyydestä

Yksimielisyys oli hallitseva piirre Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kuntavaalipaneelissa, joka järjestettiin Yrittäjäjärjestön valtakunnallisen toimintalauantain yhtenä tapahtumana. Riitoja ei nähty eikä soraääniä kuultu, mutta silti tilaisuudessa käyty keskustelu oli mielenkiintoinen ja välillä jopa hauska.

Keskustelun teeman Ei kuntaa ilman yrittäjyyttä mukaisesti kunnan ja yritysten yhteistyö nousi esiin monissa eri muodoissa.

– Jatkuva vuoropuhelu yrittäjien ja kunnan välillä on tärkeää. Kaavoitus, infra, sujuva lupakäytäntö ja kaikkinainen byrokratian peittoaminen ovat listan kärjessä, sanoi Jesse Luhtala (kok), joka lisäksi irtisanoutui selkeästi veronkorotuksista.

Myös Mikko Savola (kesk) piti yrittäjien ja kunnan yhteistyön toimivuutta avainasiana.

– Jokaisessa kunnassa on oltava joko elinkeinoasiamies tai muu vastaava henkilö esimerkiksi elinkeinoyhtiön kautta. He ovat korvaamattomia toimijoita kunnan ja yritysten välisen tiedonkulun kannalta, Savola totesi.

Petri Lepistö (ps) muistutti, että kunnan on turvattava yrittäjien toimintaedellytykset.

– Yrittäjyys on tärkeä kivijalka koko yhteiskunnalle, Lepistö alleviivasi.

Myös kuntien välinen kilpailu nousi esille keskustelussa.

– Pohjalaisten kuntien ei kannata kilpailla uusien yritysten sijoittumisesta keskenään, vaan houkutellaan yrityksiä muualta Suomesta tänne, linjasi Mari Välimaa (sd) ja sai tukea Mikko Savolalta.

Yksityinen vai julkinen

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö puhutti panelisteja pitkään. Yksimielisesti todettiin, että palveluja voivat tuottaa sekä julkinen että yksityinen sektori. Kilpailu parantaa laatua ja alentaa kustannuksia molemmilla puolilla.

Myös palvelusetelin käyttöä kannattaa panelistien mielestä lisätä tuntuvasti.

Juhana Lähdesmäki (kd) nosti esiin julkisten hankintojen suuren merkityksen.

– Hankintojen jakaminen osiin on tärkeätä, jotta pk-yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Hankintaosaamista on parannettava ja markkinavuoropuhelun sekä neuvottelumenettelyn käyttöä on lisättävä, hän sanoi.

Raadin puheenjohtaja Anne Niemi totesi, että uuden hankintalain omaksuminen on vielä vaiheessa.

– Lain mukaan on perusteltava, miksi hankintaa ei ole jaettu osiin. Valitettavasti en ole vielä tällaista perustelua kertaakaan nähnyt, Niemi sanoi.

Oppivelvollisuuden laajentamisesta yritysvaikutuksia

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimistolta striimatun lähetyksen yleisökysymyksen pääsi esittämään seinäjokelainen yrittäjä Jyrki Rauhala. Hän totesi, että valitettavasti yrittäjyyttä koskevat säädökset lisääntyvät jatkuvasti.

Rauhala toi esiin myös uuden näkökulman oppivelvollisuuden laajentamisen yritysvaikutuksista.

– Tähän saakka hankinnat on tehty pääasiassa opiskelijan kotikunnan tai lähialueen yrityksistä. Esimerkiksi lukiolaisen tietokoneen vanhemmat ostivat aiemmin paikallisesta liikkeestä. Nyt kun kunta onkin velvollinen kustantamaan oppimisvälineet, tapahtuu ostaminen hankintarenkaan kautta ja paikallinen yritys on ulkona kaupasta, Rauhala totesi.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella kuntavaaleihin lähti ehdokkaaksi yli 400 yrittäjää.
Kuntavaalipaneliin kutsuttiin viisi eniten yrittäjäehdokkaita Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella asettanutta puoluetta. Puolueiden piirijärjestöt saivat itse nimetä edustajansa.

Teksti ja kuva: Heikki Risikko