11.10.2017 klo 19:48
Uutinen

Etelä-Savolla ei ole varaa menettää yhtäkään yritystä!

Etelä-Savon Yrittäjien vuosikokouskannanotto 11.10.2017

Kasvupalveluiden on oltava maakuntamme yrityskentän näköistä ja kokoista. Etelä-Savo tarvitsee kaikki nykyiset yritykset isoista kärkiyrityksistä lähtien pienimpiin yrityksiin. Pk-yritykset ovat luoneet uudet työpaikat viimeisen kymmenen vuoden ajan ja niihin myös tulevat työpaikat syntyvät. Tästä joukosta on pidettävä hyvää huolta ja niiden toimintaedellytyksiä on kaikin keinoin edistettävä.

Yrittäjyysaktiivisuus on Etelä-Savossa Suomen kärkeä. Yrittäjien osuus työllisistä on maan toiseksi korkein liki 15 %. Yritystoiminta on pk-valtaista ja noin 56 % on yksinyrittäjiä. Yritykset toimivat pitkälti perinteisillä aloilla. Suurin työllistäjä on palveluelinkeinot, joiden työpaikoista yli puolet on yksityisellä sektorilla. Maakuntamme tarvitsee kaikki nykyiset yritykset isoista kärkiyrityksistä pienempiin yrityksiin. Tästä joukosta on pidettävä hyvää huolta ja niiden toimintaedellytyksiä on kaikin keinoin edistettävä.

Yrittäjyys on maakuntamme tärkein voimavara. Toimintaympäristömme on pysyttävä yrittäjämyönteisenä, näin saamme lisää asukkaita ja yrityksiä eli elinvoimaa Etelä-Savoon. Alueemme yrittäjillä on oltava reilu mahdollisuus menestyä ja luoda hyvinvointia meille kaikille.

Etelä-Savo menestyy keskittymällä mahdolliseen, omiin luontaisiin voimavaroihin rakentaen niistä elinvoimaa, hyvinvointia ja kasvua maakuntaamme. Etelä-Savon maakuntastrategian kolme kärkeä metsä, ruoka ja vesi ovat aluekehityksemme perusta. Etelä-Savosta on kehitettävä vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Yrittäjät ovat mukana luomassa Etelä-Savosta vetovoimaista maakuntaa.

Maakunnille tulee vastuu vuoden 2020 alussa aluekehityksestä ja kasvupalveluista, joilla tarkoitetaan laajaa kirjoa yritys- ja työvoimapalveluita. Maakunta vastaa tulevaisuudessa rekrytointi- ja osaamispalveluista, yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvistä palveluista, rahoituspalveluista, kansainvälistymispalveluista sekä innovaatioympäristöön liittyvistä palveluista.

Uusi maakunta on kasvun mahdollistaja. Etelä-Savon Yrittäjät vaatii, että maakuntamme kasvupalveluita suunniteltaessa on huomioitava kaikkein pienimmätkin yritykset niiden elinkaaren eri vaiheet. Näiden palveluiden tulee edistää yritystemme toimintaedellytyksiä ja kehittymistä. Pienet yritykset ovat tärkein työpaikkojen ja innovaatioiden lähde maakunnalle. Etelä-Savon oma etu on järjestää yrittäjien palvelut onnistuneesti, sillä maakuntamme elää yrittäjyydestä.

Etelä-Savon tulevien kasvupalveluiden tulee palvella maakuntamme elinkeinoelämää ja yrityksiä edistäen alueemme elinvoimaa. Palvelujen tulee vastata eteläsavolaisen yrityskentän tarpeita. Yrityksemme ovat tulevien kasvupalveluiden potentiaalisia tuottajia, mutta myös näiden palvelujen käyttäjiä.

Etelä-Savon maakunnalla on laaja harkintavalta sen suhteen, kuinka palvelut järjestetään. Maakunta voi esimerkiksi valita toteutetaanko palvelut kilpailuttamalla vai palveluseteleillä. Etelä-Savon Yrittäjien näkemys on, että kasvupalveluissa palvelusetelien käyttö on sopiva keino, sillä asiakkaat osaavat valita sopivan palvelutuottajan. Näin edistetään myös asiakkaan valinnanvapauden toteutumista.