23.8.2017 klo 08:04
Uutinen

Etunojassa tietosuoja-asetuksen muutosta kohti

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat tietoisia EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, mutta velvoitteiden täyttämiseen tarvitaan apua. Hämäläisellä Voglia Oy:llä tietosuoja-asetus on jo hallussa.

Kaikissa yrityksissä, joissa kerätään ja käsitellään asiakkaiden osoite- ja yhteystietoja, on syytä varautua EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulemiseen 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa kuluttajien oikeuksia ja luottamusta henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn sekä auttaa yrityksiä kasvattamaan ja kehittämään toimintaansa. Lainsäädännössä otetaan huomioon myös uudet digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyvät tietosuojakysymykset.

Hämeenlinnassa Lammilla toimiva Voglia Oy on pitänyt tietojärjestelmänsä datapohjaisessa liiketoiminnassa mahdollisimman hyvin päivitettynä. Toimitusjohtaja Markku Virtanen toteaa, ettei mitään suurta muutosta nykyiseen toimintaan ole tarpeen tehdä, vaikka EU:n yleinen tietosuoja-asetusta ryhdytäänkin soveltamaan ensi vuoden toukokuun lopulla. Virtasen mukaan kaiken keskiössä on uusien asetusten ja lakien noudattaminen nimenomaan asiakasnäkökulmasta.

– Sekä oman henkilöstön että asiakkaiden tulee hyväksyä tapa jolla heidän tietojaan käsitellään. Tietojen säilytys ja käyttö dokumentoidaan, jotta myös valvovat viranomaiset voivat todeta yrityksen noudattavan annettuja säädöksiä. Yksinkertaistettuna henkilötietojen käsittelijän vastuu tiedon käytöstä, perusteista ja tekijöistä korostuu entisestään uuden lainsäädännön myötä.

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan organsiaatioissa ollaan tietoisia EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Lähes kaikissa (96 %) organisaatioissa valmistautuminen tietosuojalainsäädännön uudistumiseen alkaa viimeistään tämän vuoden aikana. Organisaatiot ovat kuitenkin epätietoisia tietosuoja-asetuksen vaatimuksien soveltamisesta käytäntöön, ja useat organisaatiot (63 %) kokivat tarvitsevansa apua asetuksen toimeenpanossa.

Euroopan komission esite avuksi henkilötietojen käsittelyyn >>

Tulokset selviävät tutkimuksesta, jonka on laatinut yksi Pohjoismaiden suurimmista tietosuoja-alaan keskittyvistä yrityksistä, Privaon Oy. Tutkimus laadittiin kesä-elokuussa 2017, ja siihen vastasi sata (N=100) liikevaihtoluokaltaan 20-100 milj. euron ja henkilöstömäärältään 100-249 työntekijän organisaatiota. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat asiakastietoa keräävien yritysten tietosuojasta vastaavat työntekijät, tietohallintojohtajat, tietohallintopäälliköt ja lakimiehet.

Privaon on tutkinut organisaatioiden tietoisuutta EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi tutkimuksissa on arvioitu organisaatioiden valmiutta ryhtyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoittamiin toimenpiteisiin.