21.4.2020 klo 09:40
Uutinen

EU-rahoituksiin kannattaa tutustua, hakuja yrityksille ja konsortioille – Nyt ajankohtaisia Green deal, ICT ja turvallisuusalojen haut

Pk-yritykset ovat saaneet 21 prosenttia Suomeen tulevasta EU-rahasta. Osuus on tuplaantunut edellisestä EU:n ohjelmakaudesta. EU-rahoitusprosessi mahdollistaa myös referenssien rakentamisen ja verkottumisen.

Pk-yritysten määrä EU-rahoituksen saajina on kasvanut reilusti pk-yritysrahoitusinstrumentin avulla. Horisontti 2020 -ohjelma on suurin EU:n rahoitusinstrumentti pk-yrityksille, muita kiinnostavia ovat esimerkiksi Eurostars- ja Life-ohjelma. Nyt Horisontti2020-ohjelmakausi on loppumassa, mutta vielä on muutamia ajankohtaisia rahoitushakuja.

– Toivomme, että yritykset lähtisivät mukaan myös konsortiohankkeisiin. Kun yrityksiltä kysytään, mitkä olivat rahoitusprosessin suurimpia hyötyjä, ne liittyvät verkottumiseen ja arvoketjuihin mukaan pääsemiseen. Varsinainen raha on listalla sijalla 3 tai 4. Se, että pääsee rakentamaan referenssejä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, nousee tärkeimmäksi, kertoo EU-yhteistyön johtaja Business Finlandista Elina Holmberg.

EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat EUTI on Horisontti 2020 -ohjelman kansallinen yhteystoimisto Suomessa. EUTI välittää tietoa Horisontin osallistumismahdollisuuksista sekä neuvoo hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

EIC-rahoitusväylän kautta 2,5 miljoonan rahoitusta

Elina Holmbergin mukaan innovatiivisille pk-yrityksille suunnatussa EIC Accelerator-ohjelman green deal -teemainen rahoitushaku on toukokuussa ja syksyllä on toinen rahoitushaku ilman aiherajausta. EIC Accelerator on entinen pk-instrumentti, jossa yritys voi hakea rahoitusta yksin.

– Rahoitus koostuu enintään 2,5 miljoonan avustuksesta ja 15 miljoonan pääomakomponentista. EIC Fund (eli rahasto) rahoittaa pk-yrityksiä markkinavaiheen tekemisessä, toiminnan skaalaamisessa.

– Rahoitus on tarkoitettu erittäin innovatiivisille yrityksille, jotka tekevät markkinoita disruptoivia tai jopa markkinoita luovia ratkaisuja. Kaikki ratkaisut, jotka auttavat Eurooppaa saavuttamaan asetetut päästötavoitteet, sopivat tähän rahoitushakuun.

Holmbergin mukaan hakemuksen pitää olla varsin kattava, vähän liiketoimintasuunnitelman tyyppinen asiakirja.

– Siinä kerrotaan, mitä ollaan tekemässä, miten ratkaisu on nykyisiä ratkaisuja parempi, mitkä ovat sen vaikutukset kaupallisesti ja mahdollisesti yhteiskunnallisesti. Toukokuun green deal -haussa pitää lisäksi kertoa tarkka arvio ratkaisun kvantifioidusta vaikutuksesta ilmastoon ja ympäristöön.

Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2021 alusta, ja haut viimeistään ensi vuoden alusta liikkeelle.

Vielä ehdit – ICT- ja turvallisuusalan yritysten konsortiohaut käynnistymässä

Mainittujen lisäksi kesäkuussa sulkeutuu Horisontti2020-ohjelman ICT-teeman rahoitushaku konsortioille, ja turvallisuusteeman haku elokuussa.

– Jos on hyvin verkottunut, niin vielä ehtii hakea ICT- ja turvallisuushakuihin. Kannattaa verkottua jonkun ison suomalaisen toimijan kanssa, esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskuksen kanssa (VTT). VTT ottaa aktiivisesti pk-yrityksiä ja muita yrityksiä hankkeisiin mukaan.

EU-rahoitteiset kaupanedistämismatkat on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisesti. Matkojen aikana saadaan tietoa kyseisestä maasta ja sen markkinoista sekä tavataan muita yrityksiä ennalta sovituissa tapaamisissa. Osallistuminen on maksutonta, mutta jokainen osallistuja huolehtii omista matkakustannuksistaan.

Kaupanedistämismatkat ovat jäissä tällä hetkellä, mutta koronaepidemian hellitettyä matkat ovat taas ajankohtaisia. Lisätietoa EU-rahoitteisista kaupanedistämismatkoista löydät täältä.

EU-rahaa saanut yrittäjä vinkkaa käyttämään konsulttia apuna

Aurelia Turbines kertoi Business Finlandin verkkosivuilla saamastaan yli kahden miljoonan EU-rahoituksesta. Yritys sai Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentin phase1-rahoituksen heti ensi yrittämällä. Phase2 rahoitushaku vaati useamman hakemuksen.

Aurelia Turbines kehittää turbiiniteknologiaa. Yritys oli kokenut konsultin käyttämisen ensiarvoisen tärkeäksi, sillä hakemus on vaativa laatia. Lappeenrantalaisyritykselle EU-rahoitusprosessi on mahdollistanut rahoituksen lisäksi kumppaneita ja alihankkijoita, joilla on aivan uudenlaista teknologiaa.

Muista myös SME InnovFin -riskinjakotakaus innovatiivisille pk-yrityksille. SME InnovFin -riskinjakotakauksen tavoitteena on parantaa pk-yritysten lainarahoituksen saatavuutta.

Lisätietoa:

Seuraa täältä EU-rahoituksen ajankohtaisia kuulumisia, esimerkiksi infowebinaareista

Enterprise Europe Networkin koostama EU-rahoitusopas pk-yrityksille

LIFE-ohjelman rahoitushaut löytyvät täältä

Luova Eurooppa -ohjelman haut

Media-alaohjelman huhtikuun hakuaikoja pidennetty toukokuulle (mm. festivaalituki)

COSME-ohjelmassa on välillä pk-yrityksille suunnattuja hakuja, tällä hetkellä auki olevat haut löytyvät täältä

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi