9.4.2018 klo 10:49
Uutinen

EU:n direktiivi energiatehokkuudesta tuo uusia vaatimuksia

Uudiskohteiden ja isoja korjaushankkeita teettävien taloyhtiöiden on varauduttava sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Hämeenlinnassa latauspiste on rakennettu muun muassa Asunto-osakeyhtiö Keisarin Palatsin asukkaille.

EU:n päivitettävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia vaatimuksia suomalaisille taloyhtiöille. Direktiivi vauhdittaa esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden rakentamista, sillä lähivuosina uusiin taloyhtiöihin on rakennettava valmiiksi latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri. Direktiivin voimaantulon jälkeen EU:n jäsenmailla on 20 kuukautta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Taloyhtiöille tulee direktiivin myötä velvollisuus rakentaa latauspisteiden kaapeloinnin mahdollistava infrastruktuuri myös sellaisissa laajamittaisissa korjaushankkeissa, joissa latauspisteet tulisivat muutenkin luontevasti pohdittaviksi.

− Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi isot perusparannushankkeet ja pysäköintialueiden uudistamiset, joiden suunnittelussa sähköautojen latauspisteitä olisi nykyisin joka tapauksessa luontevaa pohtia, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Pylsyn mukaan sähköautojen latauspisteiden lisäksi uudistettu direktiivi asettaa taloyhtiöille vaatimuksia esimerkiksi lämmitysjärjestelmien suhteen.

− Direktiiviluonnos antaa hyvän mahdollisuuden luoda fiksua kansallista lainsäädäntöä, Pylsy kertoo.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi