Yrityskehittäjä Satu Nurmi Forssan Yrityskehitys Oy:stä.
25.5.2022 klo 06:00
Uutinen

Forssan seudulle kehitettiin lähi- ja luomuruoan dynaaminen hankintajärjestelmä

Julkinen ruokahankinta saattaa olla aluksi kova pala purtavaa yrittäjälle, mutta sulaa suussa, kun vähän perehtyy.

Aikaisemmin ProAgrian ja tällä hetkellä Forssan Yrityskehityksen palveluksessa Satu Nurmi lähti kehittämään yhdessä Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtajan Riikka Riihimäen kanssa dynaamista hankintajärjestelmää yhdistääkseen ruokatuottajia ja hankintayksiköitä. Kehitystyössä keskitytään pienhankintoihin.
– Erään kunnan sopimuskauden loppuessa saimme ajatuksen dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntämisestä elintarviketuotannon puolelle. Muotoilimme tavoitteen niin, että ostajilla pitää olla tahtotila ostaa ja että yrittäjät osaisivat myydä niitä tuotteita, mitä markkinat tarvitsevat, kuvailee Satu Nurmi.

Forssan seudun julkiset toimijat kutsuttiin palaveriin. Tilanteessa yritettiin juristin avustamana parantaa ymmärrystä ja rohkeutta ostaa paikallista – tietysti lain ja markkinoiden sallimissa puitteissa.
– Osto-osaamista ei saa kuin oppimalla ja kokemusten kautta. Saimmme tarjottua lainopillisia neuvoja ja perusosaamista halukkaille ostajille sekä myyjille.

Yrityskohtaisissa mentorointitilanteissa luotiin yrittäjien kanssa luotua omaa alustaa ja kriteeristöjä. Työ oli ennakoivaa ja valmistelevaa eikä näin ollen vääristänyt markkinatilannetta tai -vuoropuhelua.
– Alkutyö oli positiivinen ratas, joka lähti pyörimään. Yrittäjät yleensä ovat suhteellisen rohkeita tarjoamaan tuotteitaan, joten olen myös pyrkinyt rohkaisemaan julkisia ostajia tarjoamaan tietoaan markkinoilla kaivattavista tuotteista ja palveluista.

Forssan pilotti pioneerina

Nurmi kertoo, että Forssan seudun toimijat ovat edelläkävijöitä lähiruuan hankinnassa. Vain yhtä toimijaa lukuun ottamatta tämä oli kirjattu strategiatasolla.
– Malttiahan tämä vaatii ja yrittäjiltä hieman paneutumista paperitöihin.  

Forssan seudun pilotissa on tällä hetkellä yhdeksän toimittajaa ja muutamalla on ilmoittautuminen kesken.  Tuotevalikoiman odotetaan vielä kasvavan mukaan tulevien yritysten myötä. Merkittävänä tavoitteena työssä on se, että paikalliselta ostamista saataisiin lisättyä. Ostamisen kehittyessä päästään mittaroimaan ja analysoimaan hankintarenkaan vaikuttavuutta.
– Ei tätä alustaa pelkästä tekemisen ilosta tehdä vaan positiivisten tavoitteiden ja mitattavien tulosten tähden. Tarvitsemme vielä jonkin aikaa, jotta ostohistoriaa ehtisi muodostua vertailtavaksi. Kehityspilotissa loppuvuosi on näytön paikka, pohtii Satu Nurmi.

Lisätietoja Forssan seudun lähi- ja luomuruoan dynaamisesta hankintajärjestelmästä löytyy täältä:

Mitä on DPS – dynaaminen hankintajärjestelmä?

Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely, jossa hankinnat kilpailutetaan järjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken. Hankintavaiheessa sisäisiä kilpailutuksia voidaan toteuttaa kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttävien, järjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken.

Artikkeli on lyhennelmä Hämeen Yrityssanomissa ilmestyvästä julkisten hankintojen juttukokonaisuudesta. Lehti on luettavissa näköisjulkaisuna myös verkkosivuillamme.