6.11.2019 klo 12:08
Uutinen

Forssan seudun yrityksiä haastetaan mukaan ilmastotekoihin

Forssan seudulla pyritään hiilineutraaliuteen. Nyt kunnat haastavat mukaan yrityksiä.

Resurssiviisauteen pyrkivän edelläkävijäkuntien verkoston Fisun (Finnish Sustainable Communities) yhteisenä tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä ja jätteiden, päästöjen ja ylikulutuksen nollataso vuoteen 2050 mennessä. Forssan kaupunki on yksi Fisu-verkoston toimijoista.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii paitsi kunnilta, niin myös yrityksiltä vapaaehtoisia ja nopeampia toimia lainsäädännöllisten velvoitteiden lisäksi. Kovat ilmastotavoitteet eivät toteudu ilman yritysten tekoja, ja siksi on käynnistetty vuoden mittainen REIVI-hanke yritysten osallistamiseksi päästöjen vähentämiseen.

– Me etsimme nyt mukaan 2–3 pk-yritystä Forssan seudulta, jotka sitoutuvat aktiivisesti mukaan ilmastopäästöjä vähentävän toimintamallin kehittämiseen. Yritykset toimivat pilotteina ja pääsevät osallistumaan työpajoihin muiden yritysten kanssa, kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokinen.

Hankkeella pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

– Tämä hanke sopii seudullemme täydellisesti, sillä me olemme jo järkivihreänä seutuna edistyksellisiä kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä. Se, että seutumme yritykset ja kunnat ovat myös hiilineutraalisuudessa edelläkävijöitä, on iso imagoetu meille kaikille, toteaa Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä.

YRITYKSILLE TOIMINTAMALLEJA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN

REIVI-hankkeen päätavoitteena on, että vähähiilinen toimintatapa jää osaksi yritysten perustoimintoja ja kehittyy eteenpäin osana liiketoimintaa. Työn kautta vähähiilisen yrittämisen ja liiketoiminnan osaaminen laajenee vähitellen myös toisiin yrityksiin ja kasvaa kuntien koko talousalueella.

– Verkostoituminen ja kuntien välinen yhteistyö on avain asemassa. Uudenlaisen ilmastokumppanuuden avulla saadaan enemmän sitoutuneisuutta ja samalla tietoisuus ja osaaminen ilmastoasioissa lisääntyy, Antti Heinilä toteaa.

REIVI (Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot) on ympäristöministeriön rahoittama ja FISU-verkoston kuntien toteuttama yhteishanke, joka alkoi syyskuussa 2019 ja päättyy lokakuussa 2020.

Yrityksiä, jotka haluavat olla edelläkävijöinä tekemässä hiilineutraalia maailmaa, pyydetään ottamaan yhteyttä Forssan Yrityskehitykseen. Yritykset valitaan pääosin pk-sektorilta ja teollisuudesta.