15.6.2022 klo 15:00
Uutinen

Gallup: Yrityksen koko vaikuttaa merkittävästi energian säästämisaikeisiin  – lyhyellä aikavälillä keinot ovat rajalliset

– Yli 10 henkilöä työllistävät yritykset ovat selkeästi valmiimpia tekemään säästämistoimenpiteitä likimain kaikissa mahdollisissa toiminnoissa, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo Yrittäjägallupin tuloksista.

Yritykset niin kuin yksityishenkilötkin seuraavat tarkalla silmällä energiahintojen kehitystä. Epävarmassa tilanteessa keinoja energian säästämiseksi on hyvä miettiä ja optimoida kulutusta. Keinot ovat yrityksissä ja kotitalouksissa hyvin samanlaisia: matkustaminen, kiinteistöjen lämmityskustannukset, valaistus ja tuotantoprosessien energiatehokkuus.

Ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit tekevät kauppansa, mutta hankaluutena on paneelien, muuntajien ja paneeleihin tarvittavien telineiden saatavuus.

Muita lyhyen aikavälin keinoja ovat polttomoottoriauton vaihtaminen hybridiin tai sähköautoon, sähköistetään työkoneita sekä siirrytään käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.

– Muuten keinot ovat aika rajatut, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa.

Lähde: Yrittäjägallup / toukokuu 2022

Suomen Yrittäjät teetti 24.5 – 2.6. välisenä aikana TNS Kantarilla gallupin, johon vastasi 1022. Yrittäjien vastauksista näkee, että lähes kolmannes ei ole harkinnut muutoksia säästääkseen energiaa tai vähentääkseen riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

Osa näin ilmoittavista yrityksistä on mahdollisesti tehnyt jo aikaisemmin tarvittavat muutokset ja siten lisätoimenpiteille ei enää ole tarvetta. Osa yrityksistä taas toimii toimialoilla, jossa energian kulutus on hyvin vähäistä ja siten toimenpiteille ei ole tarvetta.

Tulokset osoittavat, että yrityskoko vaikuttaa merkittävästi energian säästämisaikeisiin.

– Yli 10 henkilöä työllistävät yritykset ovat selkeästi valmiimpia tekemään säästämistoimenpiteitä likimain kaikissa mahdollisissa toiminnoissa. Tämä on varsin luontevaa, koska yrityksen koko korreloi positiivisesti kokonaisenergian kulutuksen kanssa. Yksinyrittäjien kohdalla matkustamisen vähentäminen näyttää olevan tehokkain ja eniten harkinnan alla oleva keino, Kuismanen sanoo.

Toimialoilla eroja

Energian kuluttaminen vaihtelee merkittävästi eri toimialojen välillä. Suuri osa teollisuudesta on energiaintensiivistä. Teollisuudessa on myös monesti mahdollista tehdä energiaa säästäviä toimenpiteitä useassa kohteessa. Teollisuushallien lämmitykseen ja muuhun energiatehokkuuteen on mahdollista vaikuttaa ja lisäksi rakennukset tarjoavat mahdollisuuden esimerkiksi merkittävässä määrin aurinkopaneeleiden asentamiseen ja näin uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

– Rakentamisen toimiala on myös runsaasti energiaa vaativa. Mahdollisuudet, varsinkin uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ovat kuitenkin rajatut. Työmaat vaihtuvat ja siten pysyvän infran rakentaminen on haastavaa. Kaupan ja palveluiden toimialoilla sähköistäminen ja sen säästäminen on useassa kohdin mahdollista, Kuismanen sanoo.

Yrittäjän ikäkin vaikuttaa

Yrityksen maantieteellinen sijainti ei näyttäisi vaikuttavan harkittuihin säästötoimenpiteisiin. Kuismasen mukaan taustalla vaikuttaa se, että Suomessa energian hinta on likipitäen sama koko maassa ja toisaalta haja-asutusalueella yrityksen on hyvin vaikea säästää esimerkiksi liikkumisen kuluista.

– Yrittäjän ikä vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen tehdä energiaa säästäviä toimenpiteitä tai siirtyä uusiutuvan energian käyttämiseen. Tulos on luonteva, sillä kyse on pidemmän aikavälin kustannuksista ja kumulatiivinen säästöpotentiaali on merkittävä. Tulokseen vaikuttaa myös nuorempien sukupolvien kokema suurempi huoli ympäristön tulevasta tilasta, Kuismanen sanoo.

Toimitus
Toimitus