13.11.2017 klo 11:27
Uutinen

Haku Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtajistoon ja vaalivaliokuntaan

On aika vaikuttaa! Haku on avoinna Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajistoon sekä vaalivaliokuntaan. Hakulomakkeet sekä lisätietoa prosessista löydät alta. Tervetuloa mukaan!

1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajiston haku

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien haku on sääntöjemme mukaisesti auki. Varsinais-Suomen Yrittäjät valitsevat puheenjohtajiston aina kalenterivuodeksi. Hakulomakkeen ja lisätietoa löydät alempaa viestistä.

2. Valmistelussa oleva sääntöuudistus

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus on käynnistänyt tammikuussa 2017 hallintorakenteen uudistuksen, jonka merkittävin uudistus koskisi hallituksen kokoa.

Hallituksen jäsenet

Nykysäännöillä paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus esittää edustajaansa aluejärjestön hallitukseen niin halutessaan.

Nyt valmistelussa olevan sääntöuudistuksen myötä hallitukseen kuuluisivat automaattisesti vain puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, jotka valittaisiin vuosikokouksessa. Muut hallituspaikat (4-6 kpl) olisi tarkoitus laittaa avoimeen hakuun kaikille jäsenyrittäjille, mikäli sääntöuudistus tulee voimaan.

Valmistelussa olevan sääntöuudistuksen myötä hallituksen toimikausi, sekä puheenjohtajiston toimikausi, olisi kaksivuotinen alkaen valinnasta.

Vaalivaliokunta

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus on päättänyt asettaa vaalivaliokunnan. Tämän valiokunnan vastuulla olisi mm. aluejärjestön valintaprosessit sekä palkitsemisasiat. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että mikäli sääntöuudistus toteutuisi, vaalivaliokunta tekee ehdotukset avoimen haun kautta tulleista hallituksen muista paikoista (4-6 kpl) vuosikokoukselle. Mikäli uudistus ei toteudu, vaalivaliokunnan tehtävät pitävät sisällään kuitenkin mm. palkitsemisasiat.

3. Sääntöuudistusprosessi

Vaihtoehto 1: Vuosikokous hyväksyy uudet säännöt

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja (todennäköisesti) kolme varapuheenjohtajaa sekä vaalivaliokunnan. Vaalivaliokunta valitaan vuosikokouksessa ja se valmistelee avoimessa haussa tulleiden muiden hallitusten jäsenten (4-6 paikkaa) osalta esityksen ylimääräiselle kokoukselle, joka päättää ketkä lopullisesti valitaan hallitukseen.

Ylimääräinen kokous tulee tarpeelliseksi, jotta uusien sääntöjen mukainen hallitus saadaan kokonaisuudessaan valituksi. Puheenjohtajiston sekä vaalivaliokunnan osalta todetaan, että heidät on valittu jo vuosikokouksessa 29.11. Puheenjohtajisto jatkaa nyt uudessa hallituksessa seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen muiksi jäseniksi (4-6 paikkaa) tehdään päätös.

Vaihtoehto 2: Vuosikokous ei hyväksy uusia sääntöjä

Hallituksen kokoon ei tule muutoksia, vaan edelleen kaikilla paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus esittää halutessaan edustajaansa aluejärjestön hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtajiston osalta valinta tehdään joka vuosi.

Hallituksen kooksi voi näin ollen muodostua maksimissaan 40 jäsentä + puheenjohtajisto 4.

Mikäli sääntöuudistusta ei hyväksytä, on tässäkin tilanteessa ylimääräinen kokous tarpeen, jotta uudet jäsenet hallitukseen saadaan esitettyä.

Mikäli vuosikokous ei hyväksy uusia sääntöjä, toiminta jatkuu ennallaan nykyisten sääntöjen mukaisesti.

Huomioita prosessista

Hallitus päätti esittää uudistetut säännöt vuosikokoukselle 29.11. hyväksyttäväksi. Mikäli vuosikokouksessa säännöt hyväksytään, lähetetään ne Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen aluejärjestö kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen, jossa uudet säännöt päätetään otettavaksi käyttöön.

Sääntömuutostyöryhmä esittää vuosikokoukselle, että vanhat hallituksen jäsenet jatkaisivat, kunnes uudet hallituksen jäsenet valitaan.

Ylimääräinen kokous aikataulullisesti voisi asettua helmikuulle ja sen jälkeen hallitus on valittu uusien tai nykyisten sääntöjemme mukaisesti.

4. Haku puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä vaalivaliokuntaan

Haku on auki 20.11.2017 asti ja henkilövalinnat tekee vuosikokous 29. marraskuuta 2017. Haku tehdään täyttämällä sähköinen hakulomake, linkit ja lisätietoa löytyy alta. Huomiothan, että jokaiseen paikkaan on täytettävä ko. hakulomake erikseen.

­­

Hakulomakkeet

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtajan paikkaa hakevalta toivomme:

 • vahvaa strategista näkemystä
 • hyvää johtamistaitoa
 • hyvää kommunikointi- ja viestintäosaamista
 • päätöksentekokykyä
 • vahvaa kokemusta yrittäjän arjesta
 • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia
 • yhteistyökykyä
 • kykyä katsoa tulevaisuuteen

>> Hakulomake hallituksen puheenjohtajaksi löytyy TÄÄLTÄ

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtajan paikkaa hakevalta toivomme:

 • halua ja kiinnostusta perehtyä edunvalvonnallisiin asioihin
 • halua ja valmiutta sitoutua hallituspaikkaan ja –työskentelyyn
 • halua vaikuttaa varsinaissuomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin
 • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia
 • yhteistyökykyä
 • päätöksentekokykyä
 • kykyä katsoa tulevaisuuteen

>> Hakulomake hallituksen varapuheenjohtajaksi löytyy TÄÄLTÄ

VAALIVALIOKUNTA

Vaalivaliokuntaan hakevalta henkilöltä toivomme:

 • halua ja valmiutta sitoutua vaalivaliokuntapaikkaan ja –työskentelyyn
 • osaamista ja näkemystä rekrytointiprosesseista
 • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia
 • yhteistyökykyä
 • päätöksentekokykyä
 • kykyä katsoa tulevaisuuteen

>> Hakulomake vaalivaliokunnan jäseneksi löytyy TÄÄLTÄ

5. Lisätietoa

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jaakko Heininen, p. 0400 821 089, jaakko.heininen@varsinaisbitumi.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter, p. 044 296 9071, hanna.munter@yrittajat.fi