18.11.2019 klo 14:06
Uutinen

Hallitus haluaa vauhdittaa yritysten investointeja korotetuilla poistoilla

Lakiesityksen mukaan yrittäjät saavat tehdä tuplapoistot vuosien 2020–2023 aikana.

Hallitus on antanut lakiesityksen, jossa ehdotetaan, että yrittäjät ja maatalousyrittäjät saisivat tehdä kalenterivuosina 2020–2023 käyttöön ottamiensa koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana.

Ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voisi tehdä korotetun poiston, jos verovelvollinen valitsisi autojen poistamisen elinkeinoverolain 30 §:n mukaisesti.

– Käytännössä ehdotus merkitsisi yrityksille sitä, että irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon voisi poistaa nykyistä nopeammin, kun poiston enimmäismäärä kasvaisi 25 prosentista 50 prosenttiin. Tämä merkitsisi yritysten kannalta lykättyä verotusta, toteaa Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro.

Korotetut poistot voisi tehdä enintään neljänä verovuonna. Esimerkiksi vuonna 2020 käyttöön otetusta koneesta saisi tehdä korotetun poiston vuosina 2020–2023 ja vuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta ainoastaan vuonna 2023.

Veronhuojennus koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettua poistoa ei voisi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.

– Ehdotus on kannatettava ja yritystoimintaa tukeva. Lisäksi positiivista on se, että aikaisemmin voimassa olleesta lainsäädännöstä poiketen, ehdotus on toimialaneutraali. Korotetut poistot koskisivat kaikkea yritystoimintaa, ja myös palvelualoja, Linna-Aro toteaa.

– Jotta esityksestä saataisiin vielä kattavampi, olemme esittäneet korotettujen poistojen ulottamista myös käytettyinä hankittaviin koneisiin ja laitteisiin. Tämä olisi tärkeää etenkin pk-sektorille, jossa tehdään taloudellisesti perusteltuja investointipäätöksiä myös jo toisella verovelvollisella käytössä olleen koneen tai laitteen hankinnasta, Linna-Aro jatkaa.

Korotetuista poistoista aiheutuva yhteisöveron verotuottomuutos kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

toimitus(at)yrittajat.fi