Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Pixhill
15.9.2023 klo 16:32
Uutinen

Hallitus pidentämässä perintöveron maksuaikaa – ”Ei tuo helpotusta, jos kyseiseltä ajalta juoksee yli 10 prosentin korko”

Petteri Orpon hallitus on pidentämässä perintöveron maksuaikoja kymmeneen vuoteen. Suomen Yrittäjien mukaan myös korkotasoa on kohtuullistettava.

Lausuntokierros perintöveron maksuajan pidentämistä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi päättyi perjantaina.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan perintö- ja lahjaverolain säännöstä perintöveron pidennetystä maksuajasta pidennettäväksi kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Muutoksen myötä maksamatonta perintöveroa ei perittäisi ulosottoteitse, maksamattoman perintöveron perusteella ei haettaisi verovelvollista konkurssiin eikä tietoa maksamattomasta perintöverosta merkittäisi verovelkarekisteriin ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä.

Perintöveron maksuajan pidentämistä koskevan esityksen tavoitteena on lieventää perintöveron välittömään maksuvelvollisuuteen liittyviä rahoitusvaikeuksia, sanoo Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman.

– Tyypillisesti tällaisia maksuvaikeuksia aiheutuu perittäessä epälikvidiä varallisuutta, jota on hyvin vaikea tai mahdotonta muuttaa rahaksi, Hellman sanoo.

– Esimerkiksi pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet ovat monesti vaikeasti likvidoitavissa.

Hellmanin mukaan yritysvarallisuutta perivälle tilanne on monesti erityisen haastava silloin, kun perintöveron sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisedellytykset eivät täyty.

– Huojennuksen ulkopuolelle jäädään esimerkiksi silloin, kun perillinen on alaikäinen tai peritään alle kymmenen prosentin omistusosuus yrityksestä, Hellman sanoo.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että perintöveron pidennetyltä maksuajalta perittäisiin normaali viivästyskorko. Hellmanin mukaan tämä tarkoittaisi niin korkeaa korkotasoa, että pidennetty maksuaika ei tule käytännössä helpottamaan perintöveron maksuvaikeuksia.

– Mikäli halutaan aidosti helpottaa epälikvidin omaisuuden perimisestä aiheutuvia veronmaksuvaikeuksia, on esitettyä korkotasoa kohtuullistettava. On selvää, että pelkkä maksuajan pidentäminen ei tuo helpotusta, jos kyseiseltä ajalta juoksee yli kymmenen prosentin korko.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.