16.9.2021 klo 12:42
Uutinen

Haluatko sinä päästä vaikuttamaan yrittäjien asioihin ja kehittämään Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimintaa?

Jos haluat, ilmoittaudu ehdolle Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi. Haluamme joukkoomme osaavimmat vaikuttajat jäsenistöstämme – oletko se sinä?

Mikäli olet kiinnostunut ehdokkuudesta, tee asiasta 29.10.2021 mennessä kirjallinen ilmoitus oman paikallisyhdistyksesi puheenjohtajalle sekä Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blombergille merja.blomberg@yrittajat.fi, p. 050 367 5194

Oman paikallisyhdistyksesi puheenjohtajan yhteystiedot löydät tämän linkin takaa.

Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous ja toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus.

Syyskokouksessa marraskuussa valitaan aluejärjestön puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Äänivaltaa aluejärjestön kokouksessa käyttävät varsinaiset jäsenet eli paikallisyhdistykset, jotka nimeävät puheenjohtajaksi ja hallitukseen ehdokkaat. Eli ehdokkaan on saatava kannatus paikallisyhdistyksestä ehdokkuudelleen.

Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vä­hintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä sekä muille kuin puheenjohtajalle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet on pyrittävä valitsemaan niin, että hallituksessa on monipuolista asiantuntemusta ja hallituksen kokoonpano muodostuu jäsenyhdistysten jäsenten määrä huomioon ottaen alueellisesti mahdollisimman edustavaksi.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Merja Blomberg, p. 050 367 5194 tai merja.blomberg@yrittajat.fi