18.12.2017 klo 15:14
Uutinen

Hämeen liitto etsii jälleen Häme-päivän tapahtumaa

Hämäläiset yrittäjäyhdistykset järjestävät vuoden mittaan hienoja tapahtumia. Olisiko joku niistä tulevan vuoden Häme-päivän tapahtuma? Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2018 Häme-päiväksi.

Häme-päivää on vietetty muun muassa Mommilanjärven soutelujen yhteydessä 2008, Lopen Poronpolku-tapahtumassa syyskuussa 2016 ja Hämeenlinnassa, Sulasolin Laulujuhlilla 2017. Hä’meen liitto ottaa tammikuun loppuun asti vastaan ehdotuksia vuoden 2018 Häme-päivän tapahtumaksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta. Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä:

Tapahtuma järjestetään Kanta-Hämeen maakunnan alueella ja on aiheeltaan hämäläinen tai muutoin maakunnallisesti tai seutukunnallisesti merkittävä. Tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus. Tapahtuma on maksuton yleisölle.

Tapahtuman järjestäjällä tulee olla motivaatio ja näkemys tapahtuman kehittämiseksi, jota maksettava tuki edesauttaa. Häme-päivän järjestäjien tulee olla valmiita tekemään tapahtuman markkinointiyhteistyötä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liitolle varataan mahdollisuus olla tapahtumassa mukana antamassa infoa maakunnasta ja liiton toiminnasta järjestäjien kanssa sovittavalla tavalla. Tapahtuman markkinoinnissa kerrotaan sen olevan vuoden 2018 Häme-päivä.

Hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käyttämisestä. Suunnitelman tulee sisältää vähintään talousarvio, kuvaus tapahtuman toteuttamisesta ja Häme-päivän ohjelma

Esitykset vuoden 2018 Häme-päiväksi tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset tulee olla perillä Hämeen liitossa viimeistään keskiviikkona tammikuun viimeisenä päivänä,
klo 15.00 mennessä. Saajan valitsee Kanta-Hämeen maakuntahallitus helmikuun kokouksessaan.

Ehdota tapahtumaasi Häme-päivä -tapahtumaksi sähköpostilla (avaa sähköpostiohjelman) tästä >>

toimitus@hameenyrityssanomat.fi