17.9.2018 klo 16:59
Uutinen

Hämeen liitto lausui runkotieverkosta

Hämeen liitto esittää, että maanteiden runkotieverkkoon sisällytetään mukaan valtatien 10 tieosuus Forssasta kantatie 54:lle ja edelleen kantatie 54 valtatien 10 liittymästä Riihimäen kautta valtatielle 12.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusehdotuksen mukaan runkoverkkoon kuuluvien maanteiden valinnassa otetaan huomioon myös elinkeinoelämän ja aluekeskusten tarpeet sekä tieosuuden verkostollinen asema alueellista saavutettavuutta ajatellen. Raskaan liikenteen osalta runkoverkkoon kuuluviksi katsotaan tiet, joilla keskimääräinen vuorokausiliikenne raskaan liikenteen osalta ylittää 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että kantatie 54 ja siihen liittyvä osuus valtatieltä 10 täyttävät hyvin asetuksen perusteluissa kuvatut tekijät. Kuvattu tieosuus täydentää erinomaisesti maakunnallista ja valtakunnallista tieverkkoa ja runkoteiden verkostomaisuutta erityisesti itä-länsisuunnassa. Raskaan liikenteen kuljetuksissa kantatie 54 rooli on merkittävä.

– On myös tärkeää, että runkoverkkoasetusten toteuttamisen vaikutuksia seurataan. Vaikutuksia tulee arvioida laaja-alaisesti liikenneväylien kuntoon, kuljetusten toimivuuteen ja myös aluetalouteen, sanoo Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Hämeen liitto toteaa rautateiden runkoverkolle asetettujen palvelutasojen olevan varsin hillittyjä. Toteutuessaan käytännössä, asetuksessa määritelty nopeustaso heikentäisi olennaisesti Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere rataosuuden palvelutasoa. Mikäli runkoverkkoasetuksella halutaan todellista vaikuttavuutta, palvelutasojen tulisi vastata todellista tarvetta.

Hämeen liitto toteaa, että rautateiden osalta voisi harkita myös rataosakohtaista palvelutason luokitusta. Esimerkiksi pääradan rataosuuden Helsingistä Riihimäen ja Hämeenlinnan kautta Tampereelle palvelutason tulisi junanopeuden osalta olla huomattavasti korkeampi kuin nyt runkoverkkoasetuksessa asetetaan lähtökohdaksi.

Hämeen maakuntahallitus antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle kokouksessaan 17.9.2018.