15.1.2018 klo 14:41
Uutinen

Hämeen tavoitteena kasvu ja elinvoimaisuus

Häme pyrkii olemaan uudistuva, muutosjoustava ja elinvoimainen. Tähän päästään toteuttamalla Häme-ohjelman 2018+ painopisteitä yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Hämeen liiton työohjelma alkaneelle vuodelle pohjaa Häme-ohjelman maakunnan vetovoiman ja kasvun lisäämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Yhteisen tahdon luominen perustuu aktiiviseen yhteistyöhön, neuvotteluihin ja verkostoitumiseen maakunnan sisällä ja enenevässä määrin myös maakuntarajojen yli, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yksittäisenä merkittävänä edunvalvontatavoitteena Hämeen liitolla vuonna 2018 on pääradan kehittämiseen tähtäävä työ ja Hämeenlinnassa pysähtyvien junavuorojen määrän lisääminen sekä valtatie 2:n kehittämiseksi tarvittavien määrärahojen turvaaminen.

Jotta maakunnan kasvun luvut saadaan nousuun, on tavoitteena saada Kanta-Hämeen ja sen kuntien yritystoimintaa, työllisyyttä ja väestönkasvua tukevia julkisen hallinnon tai yksityisen sektorin panostuksia.

Kasvua ja elinvoimaisuutta edistetään yhdessä maakunnan kuntien kanssa sovitun elinvoimatyön kokonaisuudella, joka kattaa yrittämisen, kansainvälistymisen, aluemarkkinoinnin ja asumisen teemakokonaisuudet. Kuhunkin teemaan rakennetaan konkreettinen ja toimiva eteenpäinviemisen konsepti ja rahoitus. Yhteistyötä ja yhteistä kehittämisnäkemystä eri toimijoiden kesken vahvistetaan. Edunvalvontatyössä korostuu myös yhteistyö maakunnan ulkopuolelle, jota tehdään etenkin Pirkanmaan ja Satakunnan kanssa.

Hämeen liitto valmistelee kokonaismaakuntakaavaa, jolla uudistetaan nykyiset kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. Tavoitteena on, että maakuntakaava muodostaa laajasti hyväksytyn, ohjaavan ja edistävän pohjan maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kestävälle kehittymiselle sekä elinkeinojen ja maakunnan vetovoiman vahvistamiselle.

Hämeen liiton tehtävänä on myös edistää liikennejärjestelmän palvelutasoa ja siten vahvistaa alueen saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Hämeen liiton hallinnoimana 30.6.2018 saakka, jonka jälkeen valmistelu siirtyy perustettavan maakunnan vastuulle, kun maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy. Hämeen liitto tarjoaa kuitenkin jatkossakin valmistelun tukipalveluita. Oma Häme -nimellä toimiva maakuntavalmistelu siirtyy omiin toimitiloihin tammi-helmikuussa 2018. Valmistelun rahoitusvastuu on pääosin valtiolla.

Uuden Kanta-Hämeen maakunnan strategia, konsernirakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä sekä palveluiden ja tehtävien sisältö valmistellaan vuoden 2018 aikana tulevan maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Maakuntahallitus korosti, että kesäyliopiston asiantuntemusta ja verkostoja tulee hyödyntää vahvemmin liiton toiminnassa ja maakunnan kehittämisessä.

Kesäyliopiston koulutustoiminnan tunnettuutta ja koulutustarjontaa vahvistetaan maakunnassa ja yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa syvennetään. Kesäyliopisto myös valmistautuu maakuntauudistukseen selvittämällä ylläpitäjämalleja ja varmistaa kesäyliopistotoiminnan jatkumisen muutoksessa.

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 15.1.2018 Hämeen liiton työohjelman vuodelle 2018.