10.7.2024 klo 13:45
Uutinen

Hämeen Yrittäjät esittää alueellista palveluseteliä varhaiskasvatukseen

Kanta-Hämeen alueella on kasvava tarve parantaa varhaiskasvatuksen saatavuutta ja monipuolistaa palveluita. Alueellisen palvelusetelin käyttöönotto voisi olla erinomainen ratkaisu tähän haasteeseen.

Palveluseteli antaisi vanhemmille mahdollisuuden valita lapselleen varhaiskasvatuspaikan mistä tahansa Kanta-Hämeen kunnasta, asuinpaikasta riippumatta. Tämä lisäisi merkittävästi perheiden valinnanvapautta ja helpottaisi hoitoon pääsyä. Setelin arvo tulisi sitoa palvelun keskimääräisiin tuotantokustannuksiin ja sitä tarkistettaisiin vuosittain, jotta kaikki päiväkodit, sekä yksityiset että julkiset, voisivat osallistua tasavertaisesti. Tämä edellyttäisi kuntien avointa dataa kustannuksista.

Pirkanmaalla palveluseteli on parantanut vanhempien tyytyväisyyttä varhaiskasvatukseen. Lapset ovat päässeet juuri niihin päiväkoteihin, jotka parhaiten vastaavat perheiden tarpeita.

Alueellinen palveluseteli vahvistaisi yksityisten palveluntuottajien asemaa julkisten rinnalla. Tämä toisi tervettä kilpailua ja monipuolistaisi tarjontaa, mikä hyödyttäisi perheitä ja parantaisi palveluiden laatua.

Lapsimäärän ja syntyvyyden lasku Kanta-Hämeessä vaatii uusia keinoja ja joustavuutta varhaiskasvatuksessa. Palveluseteli tarjoaisi tehokkaamman tavan järjestää varhaiskasvatuspalveluita, esimerkiksi pidennetyt aukioloajat ja erilaiset pedagogiset lähestymistavat.

Yhteinen palveluseteli vahvistaisi Kanta-Hämeen työssäkäyntialueen identiteettiä ja helpottaisi työntekijöiden liikkumista kuntien välillä. Tämä edistäisi työvoiman liikkuvuutta ja houkuttelisi myös uusia työntekijöitä.

Hämeen Yrittäjien hallituksen ja vaikuttamisen valiokunnan mukaan alueellinen palveluseteli lisäisi perheiden valinnanvapautta ja helpottaisi joustavalla tavalla hoitoon pääsyä. Näin voisimme tehdä Kanta-Hämeestä entistä houkuttelevamman paikan asua ja työskennellä. Yhteisen järjestelmän käyttöönotto ja hallinnollisten kulujen jakaminen ovat myös keskeisiä avaimia menestykseen.

Lisätietoja:

Hämeen Yrittäjät ry
Marko Ahtiainen
toimitusjohtaja
p. 050 301 9009
marko.ahtiainen@yrittajat.fi