22.12.2017 klo 21:53
Uutinen

Hämeen Yrittäjät otti kantaa kilpailun avaamisesta taajamajunaliikenteessä

Hämeen Yrittäjät ja kahdeksan yrittäjien paikallisyhdistystä antaa yhteisen lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriöön, jossa kannatetaan kilpailullisuuden lisäämistä raideliikenteessä. Yrittäjien mielestä on oikein, että markkinan avaamisessa lähtökohtana on tasapuolisuus.

Yrittäjäyhdistykset näkevät kilpailun avaamisen ja markkinoille tulon avoimuuden myönteisenä myös sen mukanaan tuomien uusien yritystoimintamahdollisuuksien kannalta. Uusia innovaatiotarpeita syntyy esimerkiksi tuki- ja palveluliiketoimintaan. Kilpailutus Etelä-Suomen kokonaisuutena vaikuttaa perustellulta. Yritysten ja alueen kannalta on tärkeää, että henkilöjunaliikenne toteutuu aikataulussaan, ja että vuoroja on juuri silloin kun on kysyntää.

Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilta pendelöidään poikkeuksellisen paljon sekä Helsingin että Tampereen suuntiin. Alue sijaitsee Suomen Kasvukäytävällä, joka on maan vilkkainta pendelöintialuetta ja muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen. Työmatkaliikenteen ohella on myös erittäin vilkas työasiointiliikenne, jota tapahtuu pitkin päivää. Myös muulloinkin kuin virka-ajan alkamisen ja päättymisen aiheuttamina ruuhkatunteina. Kasvukäytävällä liikutaan runsaasti myös palveluiden saavuttamiseksi. Varsinkin erikoistavarakaupan ja kulttuurialan palvelut liikuttavat ihmisiä.

Taajamajunaliikenteen kriittisimmät vuorot

Kriittisimmät vuorot ovat aamun ja iltapäivän taajamajunavuorot, jotka ovat elintärkeitä työssäkäynnin mahdollistajia. Nämä vuorot palvelevat myös Riihimäki–Tampere-yhteysvälin taajamajuna-asemia ja mahdollistavat työssäkäynnin myös niistä.

On olennaista ja kriittistä, että nykyaikataulun mukainen tunnin junayhteys Riihimäki-Lahti välillä säilyy ja että Hämeenlinnasta tai väliasemilta pääsee jatkossa Helsinkiin klo 12:ksi. Useat työkokoukset Helsingissä tai Pasilassa ajoittuvat iltapäivään. Taajamajunien tulee jatkaa Riihimäeltä Tampereen suuntaan ilman vaihtoa ja odotusaikaa.

Raideliikenteen olennaisimmat laatutekijät matkustajien kannalta

Matkustajien kannalta tärkein laatutekijä tällä Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosuudella on, että junatarjonta saadaan pikaisesti palautettua riittävän tiheäksi. Riittävä vuorotarjonta on alueen elinkeinoelämän ja matkustajien kannalta keskeisen tärkeää.

Riittävän vuorotiheyden toteuttamiseksi IC- ja Pendolino-junien tulee pysähtyä Hämeenlinnassa. Myös taajamajunien varustetasoa tulee kehittää. Vaunujen tietoliikenneverkon ja työpöytien tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat työskentelyn matka-aikana.

Raideliikenteen taloudelliset ja muut vaikutukset yritysten toimintaan

Raideliikenteellä on keskeisen tärkeä vaikutus koko kasvukäytäväalueen yritysten toimintaedellytyksiin. Yhdessä VT3:n kanssa päärata muodostaa Helsingin ja Tampereen välisen kasvuvyöhykkeen selkärangan.

Junavuorojen tulee palvella myös matkailuelinkeinoa. Esimerkiksi taajamajunayhteys Helsingistä Iittalaan ja takaisin myös viikonloppuisin palvelee Iittalan matkailuyrityksiä ja niiden asiakkaita. Iittala-brändi tuo ulkomaalaisia turisteja Iittalaan.

Lausunnon antajat: Hattulan Yrittäjät, Hauhon Yrittäjät, Hausjärven Yrittäjät, Hämeen Yrittäjät, Hämeenlinnan Yrittäjät, Janakkalan Yrittäjät, Kalvolan Yrittäjät, Lammin Yrittäjät, Riihimäen Yrittäjät.

Hämeenyritysviestintä
toimitus@hameenyrityssanomat.fi