Hämeen Yrittäjien mukaan YEL-uudistuksessa tulee luottaa yrittäjiin ja keskittyä rakenteellisiin ongelmiin, jotka johtavat alivakuuttamiseen
31.8.2022 klo 10:29
Uutinen

Hämeen Yrittäjät YEL uudistuksesta: Syyllistämisen sijaan luottamusta

Hämeen Yrittäjät kysyi jäsenyrittäjien mielipiteitä YEL-uudistukseen liittyen. Palautteet olivat lähinnä tyrmistyneitä ja huolen sävyttämiä: oma toimeentulo, yritystoiminnan jatkuvuus ja sääntelyn lisääntyminen toistuivat kritiikin taustasävelinä.

Hämeen Yrittäjien hallitus painottaa, että tulevaan lakiesitykseen ei saa sisältyä ehdotusta työtulon määrittämisestä automaattisesti toimialan työntekijöiden mediaanipalkan tasolle.

Esimerkiksi jos yksinyrittäjän liikevaihto on 25 000 euroa vuodessa ja saman toimialan mediaanipalkka on 30 000 euroa, tulisi työtulo on määrittää sille tasolle, joka kyseisestä työstä voitaisiin kohtuudella ulkopuoliselle maksaa. Siksi tässä tapauksessa yel-työtulon on oltava selvästi liikevaihtoa alhaisempi.

Hämeen Yrittäjät huomauttaa, että uudistuksen valmistelussa ei ole kiinnitetty mitään huomiota niihin rakenteellisiin ongelmiin, jotka voivat johtaa yrittäjien alivakuuttamiseen. Ilmiö on ongelma ensisijaisesti yrittäjälle itselle ja välillisesti sosiaaliturvaa ylläpitävälle järjestelmälle.

– Meidän tulee tunnistaa ja poistaa niitä tekijöitä, jotka estävät joitakin yrittäjiä huolehtimaan riittävän sosiaaliturvan tasosta. Kyse on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä. Palkansaajien osalta näitä ongelmia on ratkottu ilman työntekijöiden syyllistämistä, näin tulee edetä myös yrittäjien kohdalla, toteaa Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Minna Nissilä.

– Edellytämme, että yrittäjän esittämä uskottava näyttö työpanoksensa määrästä tulee ottaa työtulon arvioinnissa huomioon muun selvityksen rinnalla, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka evästää.

Oikean tiedon lähteiksi ja huolen selättäjäksi Yrittäjät avasi YEL-uudistukseen liittyvän verkkopalvelun ”kaikki YEL vakuutuksesta yrittäjälle” elokuun toisella viikolla. Tutustu verkkosivuun tästä >>