19.2.2017 klo 08:08
Uutinen

Hämeenlinna lämpiää kohta kierrätetyllä kestopuulla

Kyllästettyä puuta rahdataan tällä hetkellä Saksaan asti hyödynnettäväksi.Tulevaisuudessa puu voitaneen käyttää hyödyksi lähempänä.

Kierrätysyhtiö Demolite Oy suunnittelee yhteistyössä Elenia Lämpö Oy:n ja Kiertokapula Oy:n kanssa lämpöä tuottavan laitoksen rakentamista Karanojalle Hämeenlinnaan. Laitos energiahyödyntäisi käytöstä poistettua kyllästettyä puuta.

– Lämpölaitoksen perustamiselle on suuri tarve. Yksi syy tähän on se, että energiayhtiöiltä tullaan vaatimaan vuodesta 2028 alkaen entistä suurempaa toimitusvarmuutta. Tämä johtaa siihen, että energiayhtiöt siirtyvät maakaapelointiin ja pylväitä poistuu käytöstä merkittävästi aiempia vuosia enemmän, Demolite Oy:n toimitusjohtaja Tommi Tähkälä sanoo.

Elenia Lämpö selvittää parhaillaan eri vaihtoehtoja Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannon uudistamiseksi, koska Vanajan voimalaitoksen lämmöntuotantokapasiteetista joudutaan 2020-luvulla korvaamaan vanhempi biokattila, joka on alun perin rakennettu 50-luvulla ja uudistettu 90-luvulla.

– Yhtenä mahdollisena osaratkaisuna Hämeenlinnan tulevaisuuden lämmöntuotantokapasiteetiksi voisi olla Karanojalta saatava lämpö. Tämä edellyttäisi Moreenin alueella sijaitsevan erillisen lämpöverkkomme yhdistämistä Hämeenlinnan pääverkkoon uuden putkiyhteyden avulla. Tällä ratkaisulla voitaisiin toteuttaa osa tarvittavasta uudesta kapasiteetista ja loppu tuotettaisiin jollain toisella uudella tuotantokapasiteetilla. Tätä ratkaisua voidaan selvittää yhtenä vaihtoehtona muiden mietinnässä olevien ratkaisuvaihtoehtojemme rinnalla, sanoo Elenia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä.

Kestopuuteollisuus ry:n omistamalla Demolitella on Tuuloksessa painekyllästetyn Kestopuun kierrätysterminaali, joten logistisesti Karanoja olisi lämpölaitokselle sijainniltaan erittäin hyvä. Tuuloksessa (noin 20 kilometrin päässä Karanojasta) varastoidaan, käsitellään ja murskataan kestopuuta energian tuottamista varten tällä hetkellä 25 000 tonnia vuodessa. Tuuloksessa käsitellään myös pieni määrä kreosoottikyllästettyjä pölkkyjä.

– Suolakyllästetty kestopuu viedään nykyisin energiahyödynnettäväksi Saksaan, sillä Suomessa sen käsittelylle ei löydy kapasiteettia. Kansantaloudellisesti olisi tulevaisuudessa järkevämpää hyödyntää tämä kuluttajilta ja teollisuudesta palautuva kyllästetty puu kotimaan energiatuotantoon, Tähkälä toteaa.

– Moreenin yritysalue sisältää jo nykyisellään kiertotalouselementit. Siellä on ympäristöteknologiaa, logistiikkaa ja tuotantoa. Uusi suunnittelussa oleva lämpöyksikkö lisää Moreenin kiinnostusta toimivan yritysalueen ekosysteemin näkökulmasta. Lämpölaitos pystyy tuottamaan lämpöä ympäri vuoden täydellä teholla. Energian tarve ei olisi enää tulppana yrityksille, huomauttaa Linnan Kehitys Oy:n sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen.

– Karanojaa lämpölaitospaikkana tukee se, että jätteidenkäsittelyalueen asemakaavassa on huomioitu jätteenpolton mahdollisuus, sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen. Laitos mahdollistaisi myös sen, että Kiertokapula Oy voi polttaa siellä omia puujätejakeitaan.

Demolite käynnistää pian laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA), joka toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Laitos tulisi käsittelemään 40 000 tonnia kyllästettyä puuta vuodessa. Lämpölaitoshankkeen kustannusarvio on noin 14 miljoonaa euroa, ja laitoksen suunniteltu koko on noin 13 MW.

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi