20.12.2017 klo 14:23
Uutinen

Hämeenlinnan kaupunki perustaa Sibeliuksen Metsän

Hämeenlinna perustaa sadan hehtaarin yksityismaiden luonnonsuojelualueen Suomi 100-vuoden kunniaksi Sibeliuksen metsän. Kyseinen metsä on inspiroinut säveltäjämestaria Finlandian sävellyksessä.

Hämeenlinnan kaupunki hakee Hämeen ELY-keskukselta noin sadan hehtaarin yksityismaiden luonnonsuojelualueen, nimeltään Sibeliuksen Metsän perustamista omistamilleen maille Aulangonjärven itäpuolelle eli Aulangon näkötornista näkyvän kansallismaiseman alueelle.

Alue sijoittuu Natura 2000 -verkoston ja kansallisen kaupunkipuiston alueelle ja on laajuudeltaan noin 97 hehtaaria. Sibeliuksen Metsän perustamisen lähtökohtana on, että se ei rajoita merkittävästi nykyistä virkistyskäyttöä muun muassa Aulangonjärven retkeilypolku, ratsastusreitit ja ladut. Nykyistä hoito- ja käyttösuunnitelmaa on täydennetty huomioimaan paremmin luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteet.

Alueella on huomattava välillinen taloudellinen merkitys osana Aulangon matkailun kokonaisuutta.

Sibeliuksen Metsän -luonnonsuojelualueen perustamisella vahvistetaan Hämeenlinnan asemaa Sibelius-kaupunkina suojelemalla valtakunnallisesti arvokas maisema ja luonnonympäristö, jossa Sibeliuksen Finlandiakin on saanut inspiraationsa.

Nuori Sibelius viihtyi metsässä, liikkui Aulangon alueella ja tunsi jo ennen näkötornin rakentamista tämän runebergiläis-topeliaanisen näköalapaikan, jolta avautuivat metsäiset näkymät suunnitellun suojelualueen suunnassa.

Uuden suojelualueen perustaminen on käynnistetty Suomi 100 -vuoden kunniaksi, osana Luontolahjani satavuotiaalle -hanketta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus on tehnyt asiassa päätöksen 18.12.2017.

Aulangon näkötornista avautuva maisema on metsäinen ja muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden lähellä kaupunkikeskustaa. Aulangonjärven itäpuolelle sijoittuva alue täydentää luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta Aulangon kokonaisuutta.

Sibeliuksen metsän ydinalueita ovat Käärme- ja Levonkallioiden ympäristö, Levonhaka ja alueella kulkevan ulkoilureitin ympäristö. Korkeiden puiden luoma metsäkirkkomainen tunnelma on ydinosan hoidossa keskeinen tekijä.

Sibeliuksen Metsän luontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, lehdot, kalliot, korvet, norot, lähteet ja rantametsät. Monipuoliseen linnustoon kuuluvat mm. sääksi, viiru- ja lehtopöllö, pikkutikka ja idänuunilintu. Puu- ja pensaslajistoa edustavat mm. pähkinäpensas, metsälehmus, näsiä, lehtokuusama ja koiranheisi. Huomionarvoisia kasveja ovat lehtoimikkä, lehtopähkämö, lehto-orvokki, jänönsalaatti, kevätlinnunherne ja mustakonnanmarja sekä turrisammal. Sieniharvinaisuuksiin kuuluu silmälläpidettävä sysikieli. Alue on sopivaa liito-oraville ja lepakoille.

Sibeliuksen Metsän alueella on Museoviraston rekisterin mukaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi