25.9.2017 klo 21:03
Uutinen

Hämeessä näkyy valoa tunnelin päässä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään valtakunnallisen Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017 -katsauksen. Katsauksen mukaan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on tällä hetkellä vuodentakaista parempi kaikissa Hämeen seutukunnissa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan ennakoidaan kehittyvän alueella nousujohteisesti myös lähitulevaisuudessa. Positiiviset näkymät kattavat koko alueen, eikä missään seutukunnassa nähdä vielä merkkejä kasvun taittumisesta. Alueella panostetaan tulevaisuuteen ja investointeja on käynnissä ja suunnitteilla kaikissa Hämeen seutukunnissa.

Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla. Tämä näkyy myös Hämeessä TE-toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvuna. Samanaikaisesti työvoiman saatavuuden haasteet nousevat yhä useammin puheenaiheeksi. Rekrytointiongelmien määrä on edelleen kasvussa. Työvoiman saatavuuden ongelmia on erityisesti metalliteollisuudessa ja rakennusalalla. Esimerkiksi monessa metallialan yrityksessä työvoimapula on todellinen ongelma ja jopa este yritysten kasvulle.

Työttömyys vähenee edelleen koko alueella ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Myös nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys on helpottunut edelleen.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, jossa tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Arviot on tuotettu elo-syyskuun 2017 aikana.

Hämeen yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi