17.5.2017 klo 14:42
Uutinen

Hankinnoissa kehitystarpeita viestinnässä, pienhankinnoissa, osaamisessa ja yhteistyössä

Kajaanin kaupungin eri toimialojen, hankintarenkaan, hankintaneuvonnan ja Kainuun Yrittäjien edustajat kokoontuivat pohtimaan hankintojen neuvonnan kehittämistä Kajaanissa ja Kainuussa. Todettiin julkisten hankintojen olevan merkittävä aluetaloudellinen tekijä ja siten huomattava työpaikkojen ylläpitäjä ja luoja.

Hankintoja kehittämällä voidaan edelleen luoda lisää kaupantekomahdollisuuksia paikallisille pk yrityksille. Tarvitaan lisää keskinäistä tiedonvaihtoa, koulutusta, teknisiä vuoropuheluja, ennakoivaa tiedottamista, yritysten parempaa aktiivisuutta ja yhteistyötä.

Usein törmätään myös paikallisen tarjonnan puutteeseen, johon voitaisiin vastata yritysten yhteistyön avulla tekemillä investoinneilla ja osaamisen kasvattamisella.

Todettiin yhteisen hankintaneuvonnan olevan tarpeen. Päätettiin järjestää yhteinen hankintailta 17.11.2017 klo 18 Kajaanissa.

Nyt järjestetty tilaisuus ja tuleva hankintailta ovat osa valtakunnallista ja maakunnallista hankintojen neuvontaprojektia.

Lisätietoja:
Kainuun Yrittäjät, toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, p. +358 44 3131 310, pekka.ojalehto@yrttajat.fi
Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, p. +358 44 2704 739, kainuu@hankinta-asiamies.fi