14.3.2019 klo 15:28
Uutinen

Hankinta-asiamiehet palvelevat yrittäjiä koko Kymenlaaksossa

Hankinta-asiamies Marita Melkko Kouvola Innovation Oy:stä ja yritysneuvoja Marianne Ahvenranta Cursor Oy:stä palvelevat yrittäjiä hankinta-asioissa, Marita Kouvolan alueella ja Marianne Etelä-Kymenlaaksossa.

Hankinta-asiamies on henkilö, jolla on kaksi tavoitetta: Ensimmäinen on aktivoida julkisen hankinnan tekijöitä hankkimaan siten, että pienetkin yritykset voivat tehdä tarjouksen. Toinen on aktivoida pk-yrityksiä tarjoamaan näihin kilpailutuksiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankinta-asiamiehet tekevät yhteistyötä kaupungin hankintayksiköiden kanssa hankintojen kehittämisessä, valmistelussa ja kilpailutuksissa sekä auttavat markkinavuoropuhelujen järjestämisessä. He myös tukevat yrityksiä tarjouskilpailuissa: tiedottavat ajankohtaisista hankinnoista, välittävät tarjouspyyntöjä, avustavat tarjousten tekemisessä, opastavat ja kouluttavat digitaalisten työvälineiden käytössä ja tarvittaessa auttavat ryhmittymien muodostamisessa ja alihankkijoiden etsimisessä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Kouvola Innovation Oy
Marita Melkko
Hankinta-asiamies
puh. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi

Cursor Oy

Marianne Ahvenranta
Yritysneuvoja
puh. 040 190 2568
marianne.ahvenranta@cursor.fi

Kuva: Hannu Lehtinen