30.3.2021 klo 14:14
Uutinen

Hankintojen kehittämisfoorumi kokoontui 30.3.

Tekemistä on, mutta myös mahdollisuuksia – tavoitellaan ykkössijaa kuntabarometrissa

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala avasi etätapaamisen sanomalla, että kehittämisfoorumin perustaminen on esimerkillistä toimintaa. – Hankintafoorumi on tärkeän asian äärellä. Onnistuessaan hankinnat tuovat alueelle verotuloja, työtä ja palveluja, eli parantavat kunnan elinvoimaa, Kujala muistutti.

– Syksyllä 2020 julkaistun kuntabarometrin mukaan yrittäjät kokevat, että Kuopion kaupungin hankintapolitiikka vaatii kehittämistä ja foorumin tarkoituksena onkin tarttua juuri barometrissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin, kertoi foorumin puheenjohtajana toimiva Kuopion Yrittäjien hallituksen jäsen Karoliina Partanen. Tavoitteeksi asetettiinkin puheenjohtaja Sirpa Karpin ehdotuksesta olla vuonna 2023 Kuntabarometrin hankintaosiossa paikalla 1, nykyisen 5. sijan sijaan.

Totutut käytänteet kehittämisen esteenä

Kujalan mukaan hankintalaki ei rajoita mm. hankintojen pilkkomista, vaan huonot käytänteet. Julkisia hankintoja voidaan hankintalain puitteissa käyttää markkinoiden luomiseen ja kehittämiseen esim. jakamalla hankinta osiin, järjestämällä markkinavuoropuheluita jokaisesta merkittävästä hankinnasta, kilpailuttamalla avoimesti pienhankinnat, sekä laatimalla hankinnoista yritysvaikutusten arviointi. Lisäksi kunnan tulee laskea oman palvelutuotannon hinta, ottaen huomioon kaikki kustannuserät.

On tärkeää saada useampia tarjouksia tarjouspyyntöön. Jos tarjouksia saadaan vain yksi tai ei yhtään, haasteina on saattanut olla esim. liian iso hankintakokonaisuus tai kohtuuttomat vaatimukset. Kompastuskivenä saattaa olla myös se, ettei vaadittua laatua seurata tai markkinoiden tarjontaa tunneta, listaa Kujala. Palveluseteli on yksi keino pitää huolta markkinasta ja kehittää sitä.

Innovatiiviset hankinnat tuovat uusia ratkaisuja

Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopainen kertoi, että Innovatiiviset hankinnat -ohjelman tavoitteena on kehitysmyönteisesti ajattelevaa ja rohkeasti toimiva julkinen sektori, joka hyödyntää haasteiden ratkaisemisessa innovaatioita. – Ohjelman avulla luodaan edellytyksiä julkisen sektorin ja yritysten väliselle yhteistoiminnalle ja edistetään innovaatiomyönteisen markkinan syntyä. Tavoitteena on lisätä innovatiivisten hankintojen määrä 10 %:iin kaikista hankinnoista, kertoo Holopainen.

Yrityksille tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksia testata kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja, joiden avulla voi lisätä liiketoimintaa ja vaikkapa vientimahdollisuuksia. Kuopiossa toimiva Living Lab on tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille testaamisen aidossa asiakas- ja asiantuntijaympäristössä.

Kaupungin hankintaohjelma uudistumassa

Kuopion kaupungin hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen esitteli kaupungin hankintaohjelman uudistamisen kulmakiviä. Merkillepantavaa ohjelmassa on, että se vahvasti suosittelee antamaan myös aloittaville yrityksille mahdollisuuden osallistua kilpailutuksiin. Ruokahankinnoissa ohjelma suosittaa lisäämään kasvispainotteisen ruoan ja kalan osuutta, sekä suosimaan lähi- ja luomutuotantoa ja vähentämään ruokahävikkiä. Ohjelmassa kannustetaan viestimään markkinoille tulevista tarpeista avoimesti ja käymään markkinavuoropuhelua. Pienhankinnat tulee pyrkiä kilpailuttamaan siten, että paikalliset, pienet ja keskisuuret yritykset sekä muut yhteisöt pääsevät tasapolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hankintaohjelma vahvistetaan kuluvan kevään aikana.

Hankintojen pullonkaulat

– Hankintojen suunnittelu ja valmistelu mahdollistaisi paljon, mutta valitettavasti toimeksianto saattaa tulla tilaajalta liian myöhään esimerkiksi innovatiivisia hankintoja ajatellen, kertoo aiemmin hankinta-asiamiehenä toiminut ja nykyään Sansian viestinnästä vastaava Minna Heikka. Isoimmat pullonkaulat ovatkin hankinnan alkupäässä ja lopussa sopimusten seuraamisessa. – Luulen, että tähän vaikuttaa myös hankintoja hoitaville tehtävän hoitamiseen varattu aikaresurssi, sillä usein hankintoja hoidetaan oman toimen ohella.

Yrittäjät toivovat ennakoitavuutta ja avointa vuoropuhelua

Yrittäjien näkökulmaa foorumissa toivat esiin Riistaveden palvelukodin yrittäjät Soile Utethe ja Leena Ropponen. – Kilpailutuksia tehtäessä toivoisi muistettavan, että työtä tehdään loppujen lopuksi asiakasta varten. Hankintojen kehittämisfoorumille asetettuja tavoitteita pidämme erittäin hyvinä, ja kaupungilta odotamme ennakoitavuutta varsinkin, jos hankinta vaatii investointeja. Pienyrittäjillä pitää olla riittävästi aikaa valmistautua ja siksi avoin vuoropuhelu on tärkeää.

Pienhankinnoilla on merkitystä

Kuopion kaupunki ohjaa tekemään pienhankintoja avoimesti HankintaSammon kautta. Pienhankintojen kokonaisarvo on n. 100 me, mutta HankintaSammon kautta kilpailutuksia on tehty n. 660 000 eurolla. – Vaikka pienhankinta tuntuu merkityksettömälle hankinnan tekijän mielestä, se ei ole sitä pienyrittäjän mielestä, muistuttaa Kuopion Yrittäjien toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen. Yksi hankintafoorumin tavoitteista onkin pienhankintojen saaminen näkyviksi ja avoimesti kilpailutettaviksi. Eräs foorumiin osallistunut totesikin, että totutut käytännöt ovat kaupungin hankintojen kehittämisen suurin este.

(Teksti: Kirsi Sisso-Litmanen)