23.9.2022 klo 15:42
Uutinen

Hankintojen kehittämisfoorumissa aiheena vastuulliset hankinnat

Kuopion Yrittäjien ja Kuopion kaupungin yhteinen hankintojen kehittämisfoorumi kokoontui 15.9. vuoden kolmanteen tapaamiseen. Tällä kertaa tapaamisen teemana oli vastuulliset hankinnat, samalla tutustuimme Mestar Oy:n kehitteillä olevaan hankinta-appiin.

Hankinta-applikaatio tarjoaa mahdollisuuksia

– Kehitteillä olevan hankinta-applikaation tarkoituksena on saada automatisoitua hankintaprosessi reaaliaikaiseksi.  Loppuvuoden ja ensi kevään aikana pilotoitava applikaatio tarjoaa mahdollisuuden kaikille halukkaille yritykselle olla mukana kilpailutuksissa lakisääteiset velvoitteet huomioiden, kertoo Mestar Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa. Ensivaiheessa applikaatiota kokeillaan Mestar Oy:n pienhankinnoissa.

Markkinoiden avaamisen lisäksi tavoitteena on tehdä näkyväksi tuotteiden kokonaiskustannukset niin, että applikaation avulla saadaan laskettua esimerkiksi se, mistä tuote saadaan nopeimmin, työaikaa säästäen ja hiilineutraalius huomioiden.    

Mestar Oy on toiminut Kuopiossa edelläkävijänä myös urakoiden veropalauman laskennassa.

Tavoitteena on rakentaa veropalaumasta automaattinen raporttipohja kaikkiin Mestarin työmaihin. Laskelma osoittaa kuinka paljon eri urakoissa verovaroja palautuu Kuopioon ja minne muualle ne menevät.  Toisin sanoen, laskelma näyttää missä määrin urakkaan käytetty raha virtaa takaisin Kuopioon. Laskelmaa olisi hyvä käyttää elinkeinopolitiikan työkaluna ja mittarina, Kilpimaa sanoo.    

Vastuulliset hankinnat vaativat markkinavuoropuhelua

– Hankinnoilla on iso merkitys organisaation vastuullisuustavoitteiden toteutumisessa, sillä hankinnat kytkeytyvät sekä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun että taloudellisen vastuu ja hyvän hallinnointitavan kysymyksiin, kertoo Responsia Quality Solutions Ky:n yrittäjä Niina Suuronen.


Hankintojen vastuullisuuden kehittämisen tulee lähteä organisaation omien vastuullisuustavoitteiden asettamisesta, jolloin avainasiat ovat hankintoihin ja toimittajiin liittyvä vastuullisuusriskien arviointi ja aktiivinen markkinavuoropuhelu toimittajien kanssa.

Vastuullisuuskriteerejä voivat olla esimerkiksi energiatehokkuus, päästörajat, ympäristömerkinnät ja kierrätysmateriaalien käyttö sekä henkilöstön ympäristökoulutus.

Iskun vastuullisuustyö on tekoja

Iskunvastuullisuusjohtaja Kaisa Vuori ja aluejohtaja Teemu Heikura kertoivat toimittajan ominaisuudessa Iskun pitkäjänteisesti ja jatkuvasti tekemästä vastuullisuustyöstä. Iskun vastuullisuuden kivijalka on panostaminen kotimaiseen tuotantoon. Hankinnoista Isku tekee 75 % kotimaasta ja 99 % Euroopasta.

Isku on myös panostanut uusiutuvan sähköenergian käyttöön: alueella on yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa n. 2500 MWh vuodessa. Sekajätteen määrä on minimissä ja lähes kaikki tuotannosta jäävät jakeet pystytään kierrättämään.

Lisäksi työntekijöiden hyvinvointia on huomioitu laajasti monin tavoin: yhtiössä on mm. sitouduttu varmistamaan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi liiketoiminnassa.

HANKINTOJEN KEHITTÄMISFOORUMI

Hankintojen kehittämisfoorumi perustettiin vuonna 2021, ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan ja kehittämään Kuopion kaupungin hankintoja niin, että alueen yrittäjät pääsevät paremmin osallistumaan kaupungin kilpailutuksiin. Kehittämisfoorumin puheenjohtajana toimii Kuopion Yrittäjien edunvalvontavaliokunnan pj Karoliina Partanen, sen jäseniä ovat nimetyt kaupungin edustajat eri palvelualueilta, Mestar Oy:n toimitusjohtaja, Kauppakamarin toimitusjohtaja, Sansian edustaja sekä Savon ja Kuopion Yrittäjien edustajat.  Tavoitteiksi on vuonna 2021 asetettu mm. palvelusetelin käytön lisääminen, markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen, kaupungin saamien tarjousten määrän lisääminen sekä viestinnän lisääminen julkisista hankinnoista.