23.9.2021 klo 13:50
Uutinen

Hankintojen kehittämisfoorumissa esillä hankintakyselyjen tulokset

Kuopion kaupungin, Kuopion alueen kauppakamarin ja Kuopion Yrittäjien yhteinen hankintojen kehittämisfoorumi kokoontui 21.9.2021

Julkiset hankinnat kiinnostavat yrityksiä – hankintayksiköiden toimintatapoja ei tunneta

Peräti 93 % Savon Yrittäjien toteuttamaan kyselyyn vastanneista kuopiolaisista yrityksistä oli kiinnostunut osallistumisesta lähitulevaisuudessa julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Nykytilanteessa kuopiolaisista yrityksistä 44 % teki vain vähän kauppaa tai ei tehnyt ollenkaan kauppaa julkiselle sektorille. Vastanneiden keskuudessa hankintailmoitukset.fi (tuttavallisemmin Hilma) -sivusto tunnettiin aika hyvin, mutta 36 % vastanneista ei seurannut sitä ja 7 % ei tuntenut Hilmaa lainkaan.

Pienhankinnat kiinnostaa – mutta miten niihin pääsee mukaan

Hankintafoorumi on toivonut Kuopion kaupungin hankintayksiköiltä läpinäkyvyyttä myös pienhankinnoissa. Kaupungin pienhankintaohjeessa kehoitetaan käyttämään hankinnoissa HankintaSampoa, mutta kaupungin hankintoja tekeville yksiköille tekemän kyselyn mukaan valta-osa pienhankintoja toteutetaan joko suorahankintana tai rajoitetulla menettelyllä, kysymällä tarjoukset muutamalta tuntemaltaan toimittajalta.

Pienhankinnan tekemistä suorahankintana tai rajoitetulla menettelyllä selitetään mm. aikataulun nopeudella, tai on koettu että kilpailuttamiseen menee liikaa aikaa suhteessa hankinnan arvoon. Myös HankintaSampon käyttö on koettu hitaaksi ja työlääksi tai HankintaSampoa ei ole osattu käyttää. Kyselyn tuloksena Kuopion kaupunki järjestää hankintayksiköille koulutusta pienhankinnoista ja HankintaSampon käytöstä.

Kuopiolaisista yrityksistä vain 14% vastanneista markkinoi omia tuotteitaan ja palvelujaan suoraan hankintayksiköille säännöllisesti, 29 % yrityksistä ei kyselyn mukaan tiennyt kehen voisi olla yhteydessä tai kuinka toimia. 71% vastanneista yrittäjistä oli sitä mieltä että kaupungin hankintayksiköt käyttävät pienhankinnoissaan (kynnysarvot alittavat ostot) samoja tuttuja toimittajia tai kysyy tarjousta valituilta, tuntemiltaan yrityksiltä. Vain 21% vastanneista yrityksistä oli osallistunut pienhankintojen tarjouskilpailuun, ja päässyt toimittamaan tavaraa/palvelua hankintayksikölle.

Yrittäjät toivoivat, että hankintayksiköt järjestäisivät avoimia info/keskustelutilaisuuksia yrityksille myös pienhankinnoista. 36 % vastanneista toivoi saavansa tietoa kilpailutuksista sosiaalisen median kautta. Iso osa vastanneista yrityksistä seuraa myös hankintayksiköiden sivuja internetissä.

Avointa keskustelua tulevista hankinnoista – info tulossa 2.2.2022

Yleisesti yrittäjät toivoivat avointa keskustelua ja tietoa tulevista hankinnoista jo etu käteen, näin yritykset pystyisivät ennakoimaan tulevia tarpeita ja ideoimaan myös uusia ratkaisuja. Pelkona oli joillakin aloilla yksityisten toimijoiden katoaminen kokonaan markkinoilta, ja kaupunki keskittää ostonsa isoille jopa kansainvälisille toimijoille.

Vastauksena yrittäjien toivomuksiin järjestämme yhdessä Kuopion kaupungin ja Sansian kanssa kaikille avoimen hankintailtapäivän 2.2.2022 klo 14 alkaen. Ohjelmassa on mm. koulutusta HankintaSammon käyttöön, tietoa Kuopion kaupungin uudistuvasta hankinta- ja palveluohjelmasta sekä Sansian uudesta hankintakalenterista. Lopuksi saadaan infoa palvelualueittain tiedossa olevista, tulevista kilpailutuksista. Lisätietoa tapahtumasta lähempänä ajankohtaa.