8.4.2022 klo 10:13
Uutinen

Hankintojen sujuvuus on win-win-tilanne sekä yrittäjälle että kunnalle

Kunnan hankinnat vaikuttavat yritysten väliseen kauppaan verrattuna kuin pääsiäismunalta – koskaan ei tiedä, millainen yllätys sisältä tulee, kun tarjouspyynnön vihdoin saa avata. Siitä alkaa pienten palasten epätoivoinen yhteensovittaminen, jonka lopputuloksena tarjous joko vastaa ohjetta tai siitä tulee jotain ihan muuta, kun yksi pieni pala jää epähuomiossa laittamatta mukaan. Yrittäjälle yllätysmunat ovat harvoin herkkua liiketoiminnassa – ennakoitavuus on toivottavampaa. 

 – Ihan hauska vertaus, mutta onneksi sen ei tarvitse pitää paikkaansa, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius sanoo.

 – ”Yllätyksestä”, eli tulevasta tarjouspyynnöstä, saa markkinavuoropuhelulla eli yrittäjien ja kunnan edustajien avoimella keskustelulla karsittua yllätyksellisyyttä todella vähiin. Palasistakin saa yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. Prosessille silti on paikkansa, sillä käytössä on veronmaksajien rahat.

 – Yrittäjänkin täytyy tehdä osansa, eli olla aktiivinen, perehtyä etukäteen ja olla sitten oikeaan aikaan liikkeellä.

 Kunta saa markkinavuoropuhelusta ajankohtaista tietoa

 Sipoon kunnan hankinta-asiantuntija Johanna Heikelillä on yli kymmenen vuoden kokemus kuntien hankinnoista ensin Loviisasta ja nyt Sipoosta.

 – Tavoitteenani on, että kuunnellaan yrittäjiä ja yritetään aidosti ymmärtää heidän tuomiaan uusia ideoita ja näkemyksiä. Ellen ymmärrä, kyselen, Heikel sanoo.

 – Nyt korona-aikana olemme käyneet markkinavuoropuhelua Teamsin välityksellä. Viimeisimmät ovat koskeneet kuljetuspalveluhankintoja. Esimerkiksi aterioiden kuljetuspalveluun liittyen saimme tärkeää tuoretta tietoa markkinoilta sähköautoihin liittyen. 

 Hankinnat ovat yksi keskeinen työkalu elinvoimaisuuden kehittämisessä. Hankintakohtaisen markkinavuoropuhelun lisäksi kuntaa hyödyttää aktiivinen ja laajempi vuoropuhelu hankintoja kehittäessä.

 Luottamushenkilöt linjaavat ja valvovat

 Henrik Wikströmillä on kokemusta hankinnoista monelta suunnalta. Hän toimii Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajana. Inkoonportin nopeasti ja yrityslähtöisesti pystytetyn yritysalueen hankinnat osoittivat, että tarkkana saa olla positiivisissakin hankkeissa.

 – Johtavilla luottamushenkilöillä on ratkaisevan tärkeä rooli tehdä aloitteita ja varmistaa, että hankinnat sujuvat toivotulla tavalla joka kohdassa alkuvaiheen keskusteluista ja tiedottamisesta prosessin loppupään seurantaan ja raportointiin saakka, Wikström sanoo.

 Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisena asiantuntijana Wikströmin tehtävänä on varmistaa, että Suomen kaikki kunnat ymmärtävät yritysten ja hyvän yhteistyön merkityksen kunnassa, että kunnat ja yrittäjät tavoitteellisesti vahvistavat keskinäistä vuorovaikutustaan, ja että kunnat luovat arjen tasolla sopivan ja riittävän tukiverkon ja ympäristön yrittäjille yrittää.

 – Suomessa julkisten hankintojen arvo liikkuu vuositasolla noin 50 miljardissa eurossa. Elinvoimaisuuden vahvistamiseksi Suomessa meidän tulee huolehtia siitä, että myös pienemmät yritykset voivat osallistua hankintoihin. Tämä vaatii yhteistyötä, mutta erityisesti julkisen sektorin tahtoa, Wikström sanoo.

 Kenen kanssa keskustella? Uudenmaan Yrittäjien tilaisuudessa käytännön tietoa ja vinkkejä yrittäjille 

 Uudenmaan Yrittäjät järjestää kaksi alueellista striimattua tilaisuutta hankinnoista ja markkinavuoropuhelusta huhti-toukokuussa. Ensimmäinen tilaisuus kokoaa itäuusmaalaiset toimijat 20.4. klo 17.30–19.30 ja toinen länsiuusmaalaiset 24.5. klo 17.30–19.30. Tilaisuudet ovat kaksikielisiä.

 Tilaisuuksissa pääset tutustumaan kuntien hankintatoimen henkilöihin ja kuulemaan heidän näkemyksiään markkinavuoropuhelun mahdollisuuksista. Miten alueellisuus vaikuttaa hankintoihin kunnissa? Entä mikä vaikutus hankintoihin yksittäisellä virkamiehellä on? Miten kuntien hankinnat näyttäytyvät ja hyödyttävät paikallista pienyrittäjää, vai hyödyttävätkö mitenkään? Saat myös konkreettiset askelmerkit, miten voit valmistautua hankintoihin.

Itä-Uudenmaan tilaisuudessa hankinnoista keskustelemassa ovat Sipoon Johanna Heikel, Porvoon kaupungin hankintapäällikkö Tarja Juvonen ja Myrskylän ja Pukkilan hankintoja hoitava Timo Kirstman.

 Katso Itä-Uudenmaan tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

Katso Länsi-Uudenmaan tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu mukaan; puhujat julkaistaan myöhemmin