Genom att samla olika företag under samma tak hoppas man också på att skapa synergieffekter företagen emellan. Här diskuterar Dennis Nyman (t.h) med Edvard Holmberg som hyr in sig i huset med företaget Roof LKV.
19.7.2022 klo 15:05
Uutinen

Här samlas olika företag under samma tak

Distansjobb blev nära på normen för många under pandemin. Denna trendförändring har ökat efterfrågan på nya typer av arbetsutrymmen. Någon som jobbar under samma tak, men för ett annat företag kan också vara en slags arbetskollega. Så fungerar Grönalundsgatans Coworking i Ekenäs.

Rekommendationen om distansjobb för att hålla coronasmittorna nere har upphört att gälla, men arbetslivet har förändrats i grunden. Fyra killar som hakat på trenden är Dennis Nyman, Rickard Lindroos, Oskar Kallio och Fredrik Lindstedt. De grundade tillsammans företaget Local Growth och öppnade vid årsskiftet Grönalundsgatans Coworking i Ekenäs centrum. Målgruppen är småföretagare, uppstartsföretag och distansarbetare.

– Det här med att arbeta på distans är en trend som stärkts under coronan och som sannolikt kommer att fortsätta. Allt flera vill flytta bort från storstäderna och bosätta sig på mindre orter som till exempel Ekenäs, säger Rickard.

Han är övertygad om att många framöver kommer att ha en vardag som innebär att man pendlar till kontoret några dagar i veckan och arbetar på distans den resterande tiden.

Kontorsprenumeration

Affärsidén bakom Grönalundsgatans Corworking bygger på två verksamhetsidéer som stöder varandra. Man har fem fasta kontorsutrymmen som kanske i första hand riktar sig till mindre företag på orten. Hyresgästerna har här långvariga kontrakt av standardformat. Därutöver finns gemensamma utrymmen som man kan hyra under kortare perioder enligt ett slags prenumerationssystem. Man kan hyra för så lite som ett dygn, men man kan också förbinda sig till längre perioder.

Under de första månaderna var efterfrågan på arbetsstationer i de gemensamma utrymmena inte så stor, men i takt med att sommarsäsongen närmar sig har förfrågningarna ökat. Det är folk som inlett stugsäsongen och gärna tillbringar så mycket tid de kan i sin fritidsbostad. Men att arbeta från hemmet passar inte alla, det finns distraherande moment och det kan bli svårt skilja på arbete och fritid. Många saknar också de sociala kontakter som faller bort då man arbetar hemifrån.

Ser ni några begränsningar gällande hyresgästerna, går vilka som helst verksamheter ihop?

– Eftersom det är ett nytt koncept, så lär vi oss efter hand, säger Dennis och tillägger att det delvis handlar m att introducera en ny arbetskultur i Ekenäs.

– Om någon behöver göra väldigt mycket telefonsamtal måste man givetvis ta hänsyn till de andra. Vi har skapat separata utrymmen dit man kan gå och sköta sina samtal utan att störa andra, säger Richard och omnämner ”Idébunkern” som ett sådant privat utrymme.

Man kunde skoja till det och säga att idébunkern är resultatet av en god idé. Det är ett litet svartmålat utrymme, med dämpad stämningsbelysning och några kontrasterande enkla trädetaljer. Det är ett ställe där sinnet får ro och blir inte utsatt för distraherande intryck. Här kan idéerna få vingar.

Hoppas på synergier

För speciellt enmansföretagare kan den här typen av kollektiva kontorsutrymmen vara ett bra sätt att få arbetskollegor, även om man arbetar för olika företag. Dennis och Rickard bekräftar att den sociala aspekten är en viktig del i deras affärskoncept. Under våren bjöd man in Raseborgs Företagare till en After Work-kväll i utrymmena och i planerna finns också att regelbundet ordna denna typ av sammankomster för de egna hyresgästerna.

– I bästa fall uppstår det synergieffekter bland företagarna i huset och de får en möjlighet att växa tillsammans, säger Rickard.

Hur ser framtidsplanerna ut, blir det flera coworking-kontor?

– För tillfället är det här inte ett heltidsjobb för någon av oss, vi har alla andra huvudsysslor. Men visst, om det finns ett behov, så varför inte, säger Dennis.

– Det här är ett pilotprojekt som vi inte ännu vet hur utfaller. Men om det går bra i Ekenäs, så varför kunde det inte också fungera i till exempel Hangö, Kasnäs eller andra populära sommarorter längs kusten, säger Rickard.

Grönalundsgatan Coworking

Ägs av: Dennis Nyman, byggnadsingenjör (25 år), Rickard Lindroos, studerar produktionsekonomi (24 år), Oskar Kallio, studerar produktionsekonomi (24 år) & Fredrik Lindstedt, studerar International business design (25 år)

Öppnade: Vid årsskiftet detta år

Affärsidé: Samla långvariga hyresgäster i fasta kontorsutrymmen med kortvariga hyresgäster i gemensamma utrymmen.

Text: Mia Berg-Lundqvist