16.7.2020 klo 11:26
Uutinen

Hattulan Yrittäjät: Ryhtiliike ja stoppi riitelylle

Hattulassa yrittäjät ovat väsyneet kunnan maineen pilaavaan sisäiseen riitelyyn. Yrittäjäyhdistyksen hallitus toivoo pikaista ryhtiliikettä. Taustalla ovat hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kunnan uudesta organisaatiosta.

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan organisaatiouudistuksen, jonka on määrä tulla voimaan lokakuussa. Muutoksessa nykyisiä lautakuntia ja virkoja lakkautetaan ja tilalle tulee uusia. Uusia virkoja olisivat elinvoima- ja hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja kaavoituspäällikkö sekä johtava rehtori.

Osa virkamiehistä on noussut avoimeen vastarintaan uudistusta vastaan. Kapinaliikkeeseen on lähtenyt mukaan myös luottamushenkilöitä. Kummaltakin taholta on jätetty hallinto-oikeuteen valitukset ja vaatimukset päätöksien kumoamisesta. Valituksissa väitetään käsittelyssä tapahtuneen prosessivirheitä, joiden vuoksi päätöksiä vaaditaan kumottaviksi.

Hattulan yrittäjäyhdistys näkee tilanteen kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta ongelmallisena.

– Tilanne saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa kauaskantoisia lisääntyviä ongelmia mm. työvoiman saatavuudessa ja nykyisen yrityskannan säilymisessä kunnassa sekä uusien yritysten sijoittumisessa, todetaan Hattulan Yrittäjien hallituksen tiedotteessa.

Kuluneen kevään aikana Suomessa toteutettiin mittava kuntabarometrikysely. Siinä paikalliset yrittäjät antoivat palautetta ja arvioivat oman kuntansa toimintaa. Elinkeinopolitiikan yleisarvosana Suomessa oli 2,97 ja Kanta-Hämeessä oli 2,76. Hattulan tulos oli koko maakunnan heikoin tuloksella 2,15. Maakunnan toiseksi heikoin tulos oli Tammelassa, mutta selvästi korkeammalla tuloksella 2,65.

Elinkeinopolitiikan osa-alueiden arvioinnissa Hattula sai erityisen huonot tulokset elinkeinopolitiikan asemassa kunnassa (2,04) ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydessä (2,08).

Hattulan Yrittäjien hallituksen mukaan ristiriidat näkyvät yrittäjien arvioinneissa. Edellä mainittujen kohtien lisäksi kriittiset arvioinnit ovat kohdistuneet kilpailukyvylle tärkeissä teknisen ja rakennuspuolen lupa- sekä kaavoitusasioissa. Yhdistyksen mukaan yrittäjiltä ja kuntalaisilta on tullut runsaasti palautetta teknisen sekä rakennuspuolen kohtuuttomiksi venyneistä käsittelyajoista ja välinpitämättömyydestä liittyen yhteydenpitoon sekä asiakaspalveluun.

Hattulan Yrittäjien hallitus esittää vakavan huolensa myös Hattulan kunnallishallinnon osaamiseen. Yrittäjäjärjestö hämmästelee julkisuudessa esiin nostettuja, päätöksentekoon liittyviä väitettyjä virheitä. Hallitus esittääkin avoimen kysymyksen ilmoille:

– Mitkä ovatkaan kunnanhallinnon tehtävät ja mikä on osaamisen taso?

Järjestössä myös ihmetellään, miksi ristiriidat eivät tule esiin kokouksien aikana, vaan asiat viedään suoraan hallinto-oikeuteen. Näin ollen asioiden käsittely ja toimeenpano viivästyvät tarpeettomasti. Tuskastuminen tiivistyy yhdistyksen kehoitukseen kunnalle:

– Pikaista ryhtiliikettä ja asiallisuutta päätöksentekoon sekä panostusta Hattulan kunnan elinkeinopolitiikkaan!