Kuopion vuoden 2024 Nuori Yrittäjä Jenni Pääkkönen ja puheenjohtaja Henna Stockås
25.4.2024 klo 17:23
Uutinen

Haussa hallittua kasvua hyvinvointi edellä

Kuopion Yrittäjät luovutti Koivumäen Kartanolla 25.4. pidetyn kevätkokouksen yhteydessä vuoden 2024 Nuori Yritys -tunnustuksen Piirre C Oy:lle. – Tämä kolmen nuoren naisen yritys on hieno esimerkki luovasta yrityksestä, joka raikkailla arvoillaan kannustaa muita yrityksiä esittämään asiansa niin, että mummokin sen ymmärtää – kuten yrityksen slogan kuuluu, kertoo Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Henna Stockås palkitsemisen perusteluista.

Piirre aloitti osuuskuntana 2013 – toimii nyt kolmessa kaupungissa

Tekstiilimuotoiija-opiskelijat kävivät Saksassa isoilla kansainvälisillä messuilla vuonna 2013. Messuosallistuminen oli opiskelijoille niin innostava kokemus, että sinne haluttiin osallistua uudelleen, ja siitä syntyi ajatus osuuskunnan perustamisesta. Nyt osuuskunnan yhdestätoista jäsenestä kolme on jäänyt yrittäjiksi Piirre C Oy:n ja yrityksen toiminta on keskittynyt visuaaliseen muotoiluun.

Yrityksen toimitusjohtaja Jenni Pääkkönen kertoo, että osuuskunta muuttui osakeyhtiöksi vuonna 2017 ja on sen jälkeen laajentunut ensin Tampereelle ja viime vuonna Joensuuhun.

– Laajentuminen lähti osakkaiden Venla Malkin ja Merita Pesosen omasta halusta ja sopi heidän elämäntilanteisiinsa. Haemme hallittua kasvua hyvinvointi edellä, emme veren maku suussa, sanoo Jenni.  

Yritys on meille yrittäjille jatkuva kehittymisen ja oppimisen alusta. Työ on yksi tärkeä palikka elämässä, johon kuuluu paljon muutakin merkittävää, Jenni sanoo.

Visualisoinnilla ydinasiat näkyviksi

Piirre C:n asiakkaita ovat kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, yritykset ja järjestöt. – Teemme organisaatiokulttuuriin liittyviä asioita näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi visuaalisen muotoilun ja fasilitoinnin keinoin. Yksi työn parhaita puolia onkin päästä tutustumaan eri toimijoiden tekemiseen syvällisesti, etsiä yhteinen ymmärrys ja tehdä se näkyväksi, kertoo Jenni Pääkkönen. Visualisointi auttaa mm. strategian, arvojen ja palveluiden ymmärretyksi tekemisessä.

Lisäksi, kun visuaalinen tarina on kerran luotu, on sitä luontevaa ja helppoa jatkojalostaa monenlaisiin tarpeisiin myös myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua tukemaan.  Eri kanavissa ja käyttökohteissa saumattomasti jatkuva visuaalinen tarina luo pala palalta yhtenäisen kokonaisuuden, ja parhaimmillaan se luo myös kuvan yrityksen arvomaailmasta, kulttuurista ja toimintatavoista, kertoo Jenni Pääkkönen yrityksen palveluista.

Kuopion Yrittäjät on luovuttanut Nuori Yrittäjä -tunnustuksen vuodesta 2005. Palkinnonsaajan kriteerit ovat ikä enintään 35 vuotta palkitsemisvuonna, yritystoimintaa takana vähintään kolme vuotta sekä omalla toimialalla menestyksekkäästi hoidettu, positiivisesti erottuva yritystoiminta.

Aiemmin palkitut yritykset löydät täältä

Teksti: Kirsi Sisso-Litmanen, kuva Merja Palm