30.6.2021 klo 12:18
Uutinen

Haussa osa-aikainen projektiasiantuntija KARA-hankkeeseen

Hankkeen tavoitteena on Kainuun vierailijakonseptin ja siihen liittyvän sähköisen alustan rakentaminen, mikro- ja pk-yritysten digitaitojen ja tuotekehitysosaamisen kehittäminen sekä yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden välisen yhteistyön edistäminen. Haku päättyy 19.7.

Kainuun Yrittäjät on osatoteuttaja Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen – KARA -hankkeessa.

Hanke on saanut rahoituksen Kainuun liitolta (REACT-EU:n EAKR-toimenpide, erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta)

Haemme osa-aikaista (50 % kokonaistyöajasta) projektiasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen.

Kainuulaisissa yrityksissä ja organisaatiossa käy runsaasti vaikuttajia ja vieraita, joille on tärkeää tarjota onnistunut vierailukokemus Kainuussa sekä tuoda esille Kainuun parhaimmat ja vaikuttavimmat puolet. Omakohtainen positiivinen kokemus maakunnasta edistää tunnettuutta ja imagoa, yhteistyön syntymistä, ja tätä kautta rahoituksen ja investointien saamista Kainuuseen.

Hankkeen tavoitteena on Kainuun vierailijakonseptin rakentaminen siten, että Kainuun alueen palvelutarjonta tuodaan sähköiselle alustalle varattavaksi ja tutustuttavaksi. Käytännöllisen palvelumuotoiluprosessin aikana Kainuun alueen mikro- ja pk-yritysten digitaidot ja tuotekehitysosaaminen kehittyy ja se luo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Toisena tavoitteena on lisätä yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja edistää opiskelijoiden työllistymistä kainuulaisiin yrityksiin.

Projektiasiantuntija on aktiivinen osallistaja ja tiedonvälittäjä yritysrajapinnassa koko Kainuun alueella. Tehtävänä on innostaa ja kannustaa yrityksiä ja yrittäjiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin ja lähtemään mukaan uuteen palvelukonseptiin hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia.

Projektiasiantuntijan tehtävänä on laatia yhdessä projektitiimin kanssa yhteistyösopimukset mukaan lähtevien yritysten kanssa. Projektiasiantuntija osallistuu hankittavan sähköisen palvelualustan tarvemäärittelyyn, testaukseen sekä kehittää yhdessä tiimin kanssa konseptia saadun palautteen perusteella ja osallistuu palvelualustan viimeistelyyn.

Projektiasiantuntija on mukana kehittämässä toimijoiden välistä yhteistyötä ja erityisesti toimii linkkinä yrityksiin ja on mukana palvelun lanseerauksessa sekä käyttöön opastamisessa.

Projektiasiantuntijan työpaikka on Kainuun Yrittäjien toimistolla, mutta samalla hän on osa tiimiä, jossa projektipäällikkö ja hankkeen muut asiantuntijat ovat Kajaanin ammattikorkeakoulun palveluksessa.

Etsimme positiivista ja myyntihenkistä henkilöä, jolla on itsenäinen ote työhön. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, arkipäivän ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä toimia itsenäisesti ja osana projektitiimiä. Projektiasiantuntijalla tulee olla rohkeutta tarttua asioihin ripeästi. Kainuun alueen yrityskentän tuntemus ja yrittäjyyden ymmärtäminen auttaa tehtävässä onnistumista.

Arvostamme kokemusta asiakaspalvelu- ja tiimityöstä ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää tietoteknistä perusosaamista ja ymmärrystä digitalisaation ja sähköisten palvelujen mahdollisuuksista. Eduksi katsotaan aiempi kokemus hanketyöstä.

Tehtävä on osa-aikainen (50 % kokonaistyöajasta) ja määräaikainen ja alkaa sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.9.2021 ja kestää 31.5.2023 saakka.

Kirjalliset hakemukset CV:n ja palkkatoivomuksen kera pyydetään lähettämään 19.7.2021 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: anu.tervonen@yrittajat.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa:
ma 5.7. klo 10 – 11 ja ma 12.7. klo 10 – 11
toimitusjohtaja Anu Tervonen
p. 044 7287 100