Pantex hävisi kilpailutuksen ja valituksen oikeudessa. Lopulta voittanut yritys ei edes aloittanut töitä. Yrittäjä Tomi Forsbergin mielestä tapahtunut olisi voitu välttää paremmalla markkinavuoropuhelulla.
5.7.2022 klo 07:00
Uutinen

Hävityn kilpailutuksen jälkeen yrittäjän puhelin alkoi soimaan: Voitko auttaa ja jatkaa?

Joulukuussa 2020 forssalaisen yrittäjän postilaatikkoon kolahti ei-toivottuja uutisia; merkittävä julkinen kilpailutus oli hävitty ja päiväkotien pyykkien pesu viiden maakunnan alueelta siirtyisi Pantex-Pesulta jonkun toisen hoidettavaksi. Yrittämisen arkeen kuuluvat ylä- ja alamäet, myös epämiellyttävien uutisten kertominen eteenpäin. Tappio kilpailutuksessa tarkoitti pienessä työyhteisössä jonkun tutun työkaverin lähtöä ja toimintojen uudelleen järjestelyitä.

Hopeasija herätti myös yrittäjän epäilyksen. Voittanut taho ei ollut alan yritys ja siltä näytti puuttuvan kyky tuottaa tarjottuja palveluita. Asia eteni 2021 alussa markkinaoikeuteen, joka seuraavan vuoden helmikuussa annetussa päätöksessä piti hankintapäätöksen voimassa. Asia näytti loppuun taputellulta, yritys sopeutti toimintaansa ja maksoi kulut. Yrittäjä Tomi Forsbergilla oli kuitenkin vahva epäilys tulevasta.

– Kilpailutuksen voittaneen yrityksen piti aloittaa sopimuksen mukainen toiminta kuluvan vuoden toukokuussa. Kesäkuun 17. päivänä puhelin soi ensimmäisen kerran vanhalta asiakkaalta. Seuraavien päivien soittojen sisältö oli sama. Uutta palveluntuottajaa ei näkynyt ja sovittuja asioita ei tapahtunut, Forsberg kertoo.

Yrittäjän ensimmäinen reaktio oli lähteä ratkomaan entisten, tutuiksi tulleiden asiakkaiden ongelmia. Samalla yrittäjää harmitti sekä asiakkaiden tilanne, kilpailutuksen aikainen toiminta sekä hävitty oikeusprosessi, jonka asiassa hän näytti olleen oikeassa. Yrittäjässä tämä ei herättänyt vahingoniloa, vaan katse on vahvasti tulevassa.

– Prosessin ainut ilahduttava asia on asiakkailta saatu hyvä palaute. Samalla toivon, että tulevaisuudessa hankintoja valmisteltaessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota markkinavuoropuheluun toimijoiden kanssa.

Markkinavuoropuhelu tarkoittaa hankintayksikön ja mahdollisten tarjoajien välistä keskustelua ennen varsinaisen kilpailutuksen aloittamista. Sen tavoitteena on helpottaa hankintayksiköitä hankinnan valmistelussa ja koko hankinnan hyvässä onnistumisessa.

– Markkinavuoropuhelun toteuttaminen on kirjattu lakiin ja tahtotilana käytännössä kaikkien kuntien hankintaohjeissa. Sen perusidea on, että ihmiset puhuvat keskenään ennen kuin suut menevät suppuun kilpailutuksen alettua ja jolloin vain paperit vaihtavat omistajia. Kaikki tunnistavat markkinavuoropuhelun hyödyt, mutta sen toteuttaminen on vielä monelle vaikeaa, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Forsberg pohtii lisätyötä ja haittaa, mikä tästä ikävästä tilanteesta on kaikille koitunut. Samalla hänellä on näkemys julkisten hankintojen kehittämisestä.

– Työt loppuivat käytännössä kahdelta henkilöltä turhaan. En uskalla ajatella, mitä ongelmia asiakkaat ovat kokeneet laiminlyöntien takia. Itselle prosessi toi 10 000 euron lisäkulut. Hyvä valmistautuminen ja vuoropuhelu vähentävät näitä riskejä, se on selvä. Samalla toivoisin, että hankinnassa huomioitaisiin laajemmin kuntien ja julkisen sektorin muita tavoitteita. Esimerkiksi me olemme kiinnittäneet huomioita ympäristökysymyksiin, ja meillä on hyvä valmius tukea kuntien tavoitteita hiilineutraaliudesta. Tulisiko myös näitä ja muita kuntien tavoitteita huomioida paremmin tulevissa hankinnoissa, Forsberg vinkkaa.

Pantex-Pesu Oy

  • perustettu 29.3.1963
  • nykyiset yrittäjät (95-) Marja-Liisa Rasila ja Tomi Forsberg
  • sijainti: Raikonmäki, Forssa
  • asiakkaat 150 km säteellä Forssasta
  • liikevaihto 740 t€ (2021)
  • työllistää 10 henkilöä