Mikkelin yhteistyökumppanit
26.4.2022 klo 12:17
Uutinen

Huhtikuun uutisia

Tuottavuus on yrityksen keskeisimpiä menestystekijöitä

Etelä-Savossa väki vähenee ja vanhenee. Vaikuttaako trendi heikentävästi elintasoomme? Ei, jos pidämme huolta tuottavuudesta. Tuottavuus on jokaisen organisaation keskeisimpiä menestystekijöitä. Sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioiden on jatkuvasti pystyttävä parantamaan tuottavuuttaan. Tuottavuuskehitys määrittää suurelta osin myös yhteiskunnan elintason ja hyvinvoinnin.

Mitä tuottavuus on?

Tuottavuus tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä oikealla tavalla oikeaan aikaan ja oikean pituisen ajan.  Yrityksesi voi tuottaa tavaroita tai palveluita – tai molempia – ja sinun pitää tietää näiden tavaroiden tai palveluiden hinta ja niistä saatava tuotto. Suuri osa kustannuksista muodostuu ajasta, jonka sinä ja muut sijoitatte tavaran tai palvelun tuottamiseen, mutta on olemassa myös muita kustannuksia kuten materiaalit, työtilat, digitaalisten työympäristöt jne. Tuottavuus tarkoittaa tuotettujen tuotteiden, palveluiden ja tavaroiden suhdetta tuotantokustannuksiin.

Tuottavuus voidaan laskea monimutkaisin matemaattisin kaavoin kannattavuuslaskelmia varten, mutta ensin sitä kannattaa tarkastella yleisellä tasolla.  Tuottavuudessa voidaan erottaa kolme eri tuottavuuden tyyppiä – tekninen tuottavuus, työntekijän tuottavuus ja johdon tuottavuus.

Teknisellä tuottavuudella tarkoitetaan tehokkaampien koneiden, tietokoneiden, nettiyhteyksien ja muiden tekniikoiden käyttöä tuottavuuden lisäämiseksi. Työntekijöiden tuotavuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijät saavat aikaan enemmän tuloksia lyhyemmässä ajassa siten, että palautuminen ja motivaatio on korkealla tasolla. Paremmalla johdon tuottavuudella tarkoitetaan johtajien tehokkaampaa liikkeenjohtoa. Järjestelmiä ja toimintatapoja kehittämällä lisätään tuottavuutta kaikilla kolmella tasolla.

Tehosta yrityksesi tuottavuutta

Jos haluat tarkastella ja kehittää yrityksesi tuottavuutta, hyödynnä erinomaista rahoitusmahdollisuutta; ELY:n Yritysten kehittämispalvelua. Analyysipalvelun avulla muodostat asiantuntijan kanssa käsityksen, miten yrityksesi on tullut tilanteeseen missä olet nyt. Tämän jälkeen laadit kehittämissuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Konsultointipalvelulla jatkat asiantuntijan kanssa niiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka analyysissa nousivat tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi. Rahoitus on edullista ja hakeminen on helppoa. Päätökset tulevat tavallisesti jopa viikossa. 3K Savo Oy on paikallinen palvelutuottaja usean asiantuntijan voimin.

Me uskomme sekä lukuihin että ihmisiin!

Pekko Häkli
3K Savo Oy/ LMI, p. 045 126 8255, pekko.hakli@lmi.fi

Lue koko uutiskirje tästä.