9.3.2020 klo 16:07
Uutinen

Hulevesimaksut kolahtivat jämsäläisiin yrityksiin – Eräs yrittäjä päätyi purkamaan rakennuksia tontiltaan saatuaan laskun

Hulevesimaksut ovat aiheuttaneet suukopua useissa kunnissa. Jämsän Yrittäjät kuulivat asiasta ensi kerran, kun yrityksiin tulivat laskut alkuvuodesta. Eräs yrittäjä päätyi purkamaan huonokuntoisia rakennuksia yhdeltä tontiltaan, kun lasku kolahti postiluukusta.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on kunnalla. Kunnat ovat nyt muutaman vuoden ajan voineet päättää ottaa käyttöön uuden maksun hulevesistä. Hulevesimaksut perustuvat lakiin. Kunta voi periä hulevesimaksuja kiinteistöiltä, tai maksaa maksut vesilaitokselle, tai kustantaa hulevesijärjestelmän rakentaminen verovaroista.

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle

Jämsässä halutaan muuttaa hulevesimaksun muodostamista. Jämsän Yrittäjät jätti oikaisuvaatimuksen kaupungin tekniselle lautakunnalle. Siinä todetaan, että liike- ja teollisuuskiinteistöt ovat sijainniltaan ja rakenteeltaan erilaisia toisiinsa verrattuna, minkä vuoksi Yrittäjät esittävät huojennuskertoimen käyttöönottoa.

– Yrittäjät toivovat, että maksuperusteessa otettaisiin huomioon verkostoon kohdistuva kuormitus. Koemme, että olisi oikeudenmukaisempaa, jos maksu määräytyisi kerrosalan mukaan tonttialan sijaan, kertoo Jämsän Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Pohjoismäki.

Jos kiinteistö ei sijaitse hulevesialueen vaikutusalueella, maksua ei pitäisi periä. Kunnan hulevesimaksua peritään kiinteistöiltä, joita kunnan hulevesijärjestelmän katsotaan palvelevan. Maksun periminen ei edellytä konkreettista liitosta kunnan hulevesijärjestelmään.

Oikaisuvaatimus: Maksu kerrosalan mukaan tonttialan sijaan

Hulevesimaksut olivat aiemmin esillä myös Kuopiossa, jossa Yrittäjät vaikuttivat, ja saivat aikaan sen, että maksu ei enää määräydy tonttialan vaan rakennuksen kattopinta-alan mukaan. Näin aiheuttamisperiaate toteutuu paremmin.

Jämsässä hulevesimaksun maksimikustannus per kiinteistö on 2000 euroa, mutta yksittäiselle yrittäjälle voi tulla jopa yli 10 000 euron hulevesimaksut per vuosi, mikäli omistaa useamman kiinteistön.

– Monessa kunnassa hulevesimaksu suoritetaan osana kiinteistöveroa, mikä olisi tasapuolisempaa kuin se, että suurimpia maksajia ovat yrittäjät. Kaksi kolmasosaa hulevesijärjestelmän kustannuksista kohdistettiin yrityksiin ja yrittäjiin, Zaner Arkkitehdit Oy:n yrittäjä Pohjoismäki jatkaa.

Jämsän Yrittäjien Pohjoismäki toivoo, että kaupunki olisi järjestänyt asiasta infotilaisuuden yrittäjille etukäteen. Pohjoismäen mukaan myös sellaisiin yrityksiin on lähetetty lasku, joiden tontilla ei ole hulevesijärjestelmää ollenkaan.

– Alkuvuoden yrittäjäiltapäivässä tämä aihe oli kaikkien suulla, kun laskut olivat tulleet. Osa laskuista on ollut virheellisiä, huojennuksissa oli epäselvyyttä.

– Kunnan puolelta pitäisi kysyä ennakkoon, että täyttyykö sinulta nämä kohdat, niin saisit huojennusta. Nyt vain yli 5000 neliön tonttialueiden omistajille tuli mahdollisuus hakea huojennusta.

Yrittäjäjärjestö esittää avoimuutta valmisteluun

Kaupungissa on myös kerätty nimiä adressiin, jossa vaaditaan nykyisenkaltaisesta hulevesimaksusta luopumista. 1800 nimeä kerännyt adressi ei ole yrittäjäjärjestöstä lähtöisin.

– Hulevesimaksuista keskustellaan myös ainakin Kuopiossa ja Keuruulla. Järkevä kunta tekee päätöksen maksun käyttöönotosta aikaisintaan huolellisen ja avoimen valmistelun jälkeen. Jos kuntalaiset kokevat maksun epäoikeudenmukaiseksi, on vahinkoa jälkikäteen vaikea korjata. Jämsän Yrittäjien vetoomus on hyvin perusteltu, ja mielestäni sillä on hyvän mahdollisuudet toteutua, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin toteaa.

Hulevesijärjestelmään kuuluu hulevesiviemäreiden lisäksi asemakaavoitetun alueen ojia, kaupunkipuroja ja hulevesirumpuja.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi