Yrittäjäkassassa huolestuttiin
Palkansaajista 85 prosenttia kuuluu johonkin palkansaajakassaan, mutta yrittäjien kohdalla vastaava luku on noin 10. Kuva: Getty Images
26.2.2024 klo 15:47
Uutinen

Huoli kasvaa: Tuhannet yrittäjät edelleen ilman ansioturvaa

Taustalla on puutteellinen tietämys, kerrotaan Yrittäjäkassasta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 Suomen työllisistä noin 353 600 (13,5 %) oli pää- ja sivutoimisia yrittäjiä. Vain harva heistä on vakuuttanut itsensä työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa.

− Suomessa elää suhteellisen sitkeä uskomus siitä, ettei ansioturva koskisi yrittäjiä. Yrittäjäkassan vuonna 2022 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 42 prosenttia yrittäjistä ei tiennyt, että yrittäjä on oikeutettu ansioturvaan, Yrittäjäkassan kassanjohtaja Merja Jokinen sanoo.

Ero palkansaajien ja yrittäjien vakuuttamisen välillä on suuri. Palkansaajista 85 prosenttia kuuluu johonkin palkansaajakassaan, mutta yrittäjien kohdalla vastaava luku on noin 10. Arvio perustuu Eläketurvakeskuksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan arvioon YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien määrästä. 

Osaltaan eroa selittää Yrittäjäkassan palkansaajakassoja korkeammat jäsenmaksut. Sen taustalla ovat kassojen erilaiset rahoituspohjat: Suomessa ansiosidonnainen päiväraha koostuu peruspäivärahasta ja ansio-osasta. Yrittäjäkassassa koko ansio-osa päivärahoista rahoitetaan kassan jäsenmaksuilla. Tästä syystä Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat hieman kalliimpia.

– Palkansaajakassoissa päivärahan ansiosidonnainen osa rahoitetaan työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla sekä kassan jäsenten maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla ja jäsenmaksuilla, Merja Jokinen selvittää.

Tänä vuonna Yrittäjäkassa on laskenut jäsenmaksua tuntuvasti. Edullisimmillaan se maksaa runsaat yhdeksän euroa kuukaudessa.

Ongelmia väärään kassaan kuulumisesta

Jokinen on huolissaan ilmiöstä, jossa moni vakuuttaa itsensä väärässä kassassa.

− Tämä on ilmennyt yrittäjien kanssa käydyistä keskusteluista. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että Yrittäjäkassa vakuuttaa yrittäjät ja palkansaajakassat vakuuttavat palkansaajat. Osa yrittäjistä ei kuitenkaan välttämättä tunnista itseään yrittäjiksi, vaikka heidät työttömyysturvassa katsottaisiinkin yrittäjiksi.

Jokisen mukaan väärään kassaan kuuluminen tulee valitettavan usein ilmi vasta silloin, kun henkilö jää työttömäksi. Tällöin esimerkiksi yrittäjä saattaa hakea palkansaajakassasta päivärahaa, ja pettyy, kun saakin kielteisen päätöksen. 

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus