13.2.2020 klo 07:58
Uutinen

Hyvä toimintakulttuuri ja työyhteisötaidot kunniaan

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen ”Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa” – hankkeessa kehitetään alueemme ICT-alan yritysten työyhteisökulttuuria, -taitoja ja vuorovaikutusta.

Kehittämistyö vaatii yrityksiltä pitkäjänteisyyttä, itsereflektiokykyä ja vaivannäköä. Työ kuitenkin kannattaa, sillä useissa tutkimuksissa on todettu vahvalla työyhteisökulttuurilla olevan suuri merkitys organisaatioiden menestymiseen. ICT-alalla puhutaan paljon työvoimapulasta, ja yritykset joutuvat yhä enemmän kilpailemaan taitavista osaajista. Työpaikalla vallitseva kulttuuri on yksi tärkeä kilpailu- ja mainetekijä työelämän muuttuessa; hyvä kulttuuri houkuttelee osaajia ja pitää heidät yrityksessä kilpailevista tarjouksista huolimatta.

Monen ICT-alan yrityksen haaste liittyy pienen ja perhemäisen yhteisön kasvamiseen, kansainvälistymiseen ja monimuotoistumiseen. Mitä silloin tapahtuu kulttuurille ja johtajuudelle? Kuinka säilyttää innovatiivisuutta tukevat käytännöt, kun samaan aikaan kasvu vaatii rakenteita ja prosesseja? Kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia, mutta niitä kohti hankkeessa edetään työyhteisökulttuurin kehittämisen kautta.

Vuorovaikutusosaaminen on yksi työyhteisökulttuuriin vaikuttava tekijä ja avain työyhteisötaitojen ilmentämiseen asiantuntijatyössä. Onnistunut vuorovaikutus lisää työntekijän motivaatiota, sitoutumista ja halukkuutta antaa osaamistaan organisaation käyttöön. Hankkeemme havainto osoittaa, että ICT-alan yrityksissä asiantuntijat arvostavat merkityksellistä vuorovaikutusta, rakentavaa kriittisyyttä, analyyttisyyttä ja kyseenalaistamisen taitoja. Näiden taitojen avulla kyetään paitsi kehittymään vastuuta ottavana asiantuntijana, myös kehittämään yritystä ja näkemään oma rooli kokonaisuudessa. Näyttää siltä, että rakentava kriittisyys on hyvän työntekijän keskeinen ominaisuus. Yrityksen menestymisen tutkitusti ratkaisevat ihmiset ja heidän halukkuutensa antaa osaamisensa yrityksen käyttöön. Tähän päästäkseen yrityksen on mahdollistettava ihmisten välinen toimiva vuorovaikutus, ja johdettava työtä keskustelevan johtamisen avulla.

Mitä muut toimialat voisivat oppia ICT-alalta, jonka on tutkimuksissa havaittu ennustavan yleisempiä työelämätrendejä, ja jolla moni parhaaksi työpaikaksi valittu yritys toimii? Rakentavan kriittisyyden arvostaminen voi osaltaan selittyä yritysten matalahierarkkisella rakenteella, jaetulla johtajuudella ja tasa-arvoiseksi koetulla työyhteisökulttuurilla. Merkille pantavaa on myös individualismin korostumattomuus sekä halu itseohjautuvuuteen. Nämä piirteet edellyttävät uudenlaista suhtautumista johtajuuteen. On todennäköistä, että tulevaisuudessa innovatiivinen toiminta matalan organisaatiohierarkian työssä tuleekin suosimaan itseohjautuvia ja itseään kehittäviä, mutta kollektiivisesti toimivia työntekijöitä.

Kuvassa Katariina Ylönen, Pasi Tuominen ja Anu Puusa.

Teksti: Katariina Ylönen ja Anu Puusa

Kuva: Varpu Heiskanen