18.1.2017 klo 13:09
Uutinen

Hyvin viihtyvät työntekijät parantavat kasvuyritysten tulosta

Työterveyslaitoksen mukaan kasvuyritykset voivat parantaa tulostaan ohjaamalla johtamistapaansa työntekijälähtöiseksi.

Yrityksen kasvua voi tukea avoimuuteen ja luottamukseen peurstavalla työntekijälähtöisellä johtamisella, Työterveyslaitoksen uusi selvitys osoittaa. Sen mukaan tällainen johtamistyyli vauhdittaa työpaikan kehittymis- ja uudistumiskykyä ja heijastuu myös sen tulokseen.

Työntekijälähtöisellä johtamisella tarkoitetaan sellaista johtamistapaa, jonka ensisijainen tehtävä on muovata yrityksestä alan ammattilaisille paras mahdollinen työpaikka. Johtaminen on avointa, ja se perustuu luottamukselle. Avoimuus ja luottamus heijastuvatkin kaikkeen tekemiseen työpaikalla.

Työpaikan arki saa muotonsa työntekijöiden toiveiden ja ammattilaisten vinkkien perusteella. Työntekijöitä kuunnellaan ahkerasti, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että he haluavat sitoutua työpaikkaansa.

– Sitoutuminen syntyy siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Työntekijälähtöisen ja ketterän yrityskulttuurin työpaikoilla arvot ja käytännöt henkivät sitoutumista työntekijöihin, kertoo tutkija Tiina Taipale Työterveyslaitokselta.

Taipale on ollut mukana suunnittelemassa Johtotähti-nimistä sivustoa, joka opastaa työntekijälähtöiseen johtamiseen. Oppaassa vinkataan esimerkiksi, miten työn johtamista voi uudistaa siten, että se vaikuttaa paremmin työssä oppimiseen. Opas antaa myös vinkkejä parempiin rekrytointeihin.

Johtotähti-sivusto ja siihen liittyvä opas perustuvat Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille -hankkeessa tehtyihin viiden yrityksen kehittämisprosessiin, viiteentoista kasvuyritysten johtajien tai henkilöstöjohtajien haastatteluun sekä kahteentoista kasvuyrityksille suunnattuun työpajaan.

toimitus@yrittajat.fi