3.8.2020 klo 10:51
Uutinen

”Ilmaisen näöntarkastuksen taustalla on aina ajatus, että asiakas ostaa silmälasit” – Markkinavuoropuhelu paras tapa varmistaa, millaista laatua palvelulta tulee odottaa

-Optikkoalalla on valitettava tapa kilpailuttaa näöntutkimukset niin, että palvelun ostaja edellyttää jo tarjouspyynnössään, että palvelun tuottaja tekee näöntarkastukset ilmaiseksi. Ilmaisen näöntarkastuksen taustalla on kuitenkin aina ajatus, että asiakas ostaa silmälasit. Ilmaisella työllä ei elä kukaan, sanoo rovaniemeläinen Pasi Hiukka.

Rovaniemeläisen optikkoliike Brilletin yrittäjä, optometristi Pasi Hiukka kertoo, että hänen alallaan julkisilla toimijoilla on valitettava tapa kilpailuttaa näöntarkastukset niin, että tarjouksen pyytäjä edellyttää jo tarjouspyynnössä näöntarkastuksen tekemistä ilmaiseksi. Kyseinen kilpailutusmalli on ongelmallinen kannattavuuden ja kannustimien kannalta sekä etenkin siksi, että se siirtää ostopaineen asiakkaalle. Aihe nousi taas pinnalle, kun Hiukka huomasi Turun kaupungin kilpailuttavan koululaisten näöntarkastusta kyseisellä kaavalla. Hiukan mukaan samaa tapahtuu myös Lapissa.

-Tilanne on huolestuttava, sillä näöntarkastuksille ei aseteta mitään osaamis- tai laatukriteerejä. Optikkoliikkeen tarjoama ilmainen näöntarkastus usein lähes pakottaa optikon myymään lasit asiakkaalle, mikä ei läheskään aina ole asiakkaan tarpeiden mukaista. Kukaan ei tee ilmaista työtä, Hiukka kertoo.

-Usein kyseessä on koululaisten näön tutkimnen. Lasten oikeanlainen näkökyky vaikuttaa pelkän näkemisen lisäksi moneen muuhun asiaan, kuten esimerkiksi koulumenestykseen ja oppimiseen. Näin vakavassa asiassa kunnan ainut kilpailutuskriteeri ei voi olla se, että kuka tämän tekisi ilmaiseksi, Hiukka jatkaa.

Maksuton palvelu tuo kuluja yrittäjälle

Lapin Yrittäjissä toimivan Lapin hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkauksen mukaan kyseinen kilpailutusmalli on ongelmallinen. Maksutta hankkiminen ei sinänsä ole laitonta, kunhan palvelu voidaan niin toteuttaa. Maksuttoman palvelun tuottaminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yritykselle syntyisi kustannuksia, vaan julkiselle toimijalle tuotettu maksuton palvelu pakottaa perimään kulut joko tuotteiden kautta tai suoraan asiakkailta.

-Ilmainen näöntarkastus siirtää toimenpiteen kustannukset myytävälle tuotteelle ja luo kannustimen kaupata tuote sen sijaan, että panostettaisiin laadukkaaseen palveluun, Keskinarkaus kertoo.

-Asiakkaille tuotettavien palvelujen kohdalla on tilaajan velvollisuus varmistaa, että palvelu täyttää sille kohdistetut odotukset sekä tietysti lait ja asetukset. Mikäli toimiala ei ole asiakkaalle tuttu, on markkinavuoropuhelu paras tapa varmistaa, millaista laatua palvelulta tulee odottaa ja mikä hyväksyttävä minimitaso on, Keskinarkaus jatkaa.

Näöntarkastukset kilpailutettava laatu edellä

Hiukan mukaan optikon näöntutkimuksissa täytyisi mennä laatu edellä. Tilanne on eri esimerkiksi silmälaseja, varsinaista tuotetta, kilpailutettaessa.

-Esimerkiksi silmälaseja kilpailutettaessa tilanne on selkeämpi. Usein tiedetään, ollaanko hankkimassa esimerkiksi monitehoja, yksitehoja, ohennusta tai pinnoitetta. Näissä kilpailutuksissa on helpompi verrata kilpailutuksen kohteena olevien tuotteiden hintoja, Hiukka sanoo.

-Näöntutkimuksessa tilanteen tulisi kuitenkin olla toinen. Julkinen ostaja ei tällä hetkellä ota näöntarkastuksen kilpailutuksissa kantaa siihen, millä tavoin tarkastus hoidetaan, Hiukka jatkaa.

Tule mukaan Lapin Yrittäjiin, saat 35€ Elisan lahjakortin: