23.6.2020 klo 08:02
Uutinen

Ilmastobarometri: Viidennes kartoittanut ilmastovaikutuksia – Yrittäjä: ”Markkina tulee suosimaan yrityksiä, jotka toimivat ympäristövastuullisesti”

Kasvuhalukkaille yrityksille ilmastonmuutoksen hillitseminen näyttäytyy enemmän mahdollisuutena kuin haasteena. N3M Powerissä uskotaan, että yritykset yhdessä saavat paljon aikaiseksi, kun kaikki miettivät tahoillaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja valintoja.

Suomen Yrittäjien Ilmastobarometrin mukaan mahdollisuuksia näkevien pk-yrityksien investointiodotukset vuodelle 2020 olivat huomattavasti suuremmat kuin keskimäärin kaikilla yrityksillä.

– Koronakriisin myötä yrityksillä on fokuksena kriisistä selviytyminen, ja on odotettavaa, että suunniteltuja investointeja on lykkääntynyt. Kriisin jälkihoidon toimenpiteissä tulee huomioida tämän investointipotentiaalin realisoituminen, esittää Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen.

Vihreän elvytyksen toimenpiteet auttavat akuutin kriisin jälkeisessä ajassa.

– Markkinaehtoiset keinot, kuten riittävä päästöjen hinnoittelu sekä panostukset tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan luovat ilmastoystävällisen kasvun näkymät pitkälle tulevaisuuteen, Seppänen jatkaa.

Viidennes on kartoittanut ilmastovaikutuksia

Ilmastobarometrin mukaan yrityksistä viidennes on kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Ilmastovaikutuksien selvittämisen yleisyys nousee selvästi yrityskoon kasvaessa. Raaseporissa pääkonttoria pitävä N3M Power Oy Ab työllistää noin 50 työntekijää. Yritys on erikoistunut sähkö- ja tietoliikenneverkkojen, tie- ja katuvalaistuksen sekä sähköautojen latausratkaisujen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Yritys on kartoittanut liiketoiminnan ilmastopäästöjä.

– Päästöjen vähentäminen ihan nopealla aikataululla ei ole helppoa, mutta iso asia on, että olemme kartoittaneet nykytilan ja yritämme joka vuosi edistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja, varsinkin ajoneuvopuolella hankkiessamme uusia autoja, toimitusjohtaja Nicklas Martin kertoo.

N3M Powerin pääkonttorin katolla on aurinkopaneelit, työntekijöitä on ohjeistettu lajittelemaan jätteet ja hankinnoissa pyritään hankkimaan ympäristöystävällisiä tuotteita.

Yritys käynnisti viime vuonna yhteistyöprojektin Raaseporin Energian kanssa sähköautojen lataukseen liittyen.

– Power-yksikön liiketoiminnassa rakennamme sähköverkkoja, ja pystymme siirtämään energiaa tavallista ympäristöystävällisemmillä tavoilla.

Arvot ohjaavat –”Yrittäjyydessä tärkeää on tehdä asioita, joita markkinat haluavat tulevaisuudessa”

Vuoden 2019 aikana lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä toteutti lisätoimia, jotka laskivat oman toiminnan päästöjä. Eniten toimia on kohdentunut kierrätyksen tehostamiseen. Lisäksi materiaalien, tuotteiden ja energian käyttöä sekä logistiikkaa on tehostettu vuoden aikana laajasti.

Isoimpana ajurina yritysten ilmastotoimissa ovat yrityksen arvot ja strategia. Myös kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääntyminen on tärkeä motivaation lähde yrityksissä päästöjen vähentämiseen.

Yritykset tekevät laajasti päästöjä vähentäviä toimia ilman julkisen vallan asettamia velvoitteita.

Raaseporilaisyrityksen asiakaskunnasta ei vielä juuri tule painetta ilmastopäästöjä vähentäviin toimiin. Yritys toimii Etelä-Suomen alueella.

– Mielestäni yrittäjyyden tärkein pointti on se, että tehdään asioita, joita markkinat haluavat tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa asiakkaat tulevat valitsemaan ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Siksi ajattelimme aloittaa toimimaan tällä polulla ennen kuin siitä tulee pakollista, N3M Powerin toimitusjohtaja Nicklas Martin pohtii.

Martinin mukaan markkina tulee suosimaan yrityksiä, jotka huolehtivat ilmastoasioista. Yrityksen hallituksessa on käyty keskusteluja vastuullisuudesta.

– Kannustimet tulevat myöhemmin.

Pk-ilmastobarometri: Liikennesektori näkee ilmastonmuutoksen hillitsemisessä haasteita

Puolet barometrin vastaajayrityksistä näkee ilmastotoimien vaikuttavan yritystoimintaan. Mahdollisuuksia ja haasteita nähdään yhtä paljon.

Liikenteen toimijat kokevat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien tuovan haasteita.

– Haasteiden keskellä olevia yrityksiä ei saa unohtaa. Liikenteen alaa rasitetaan jo korkealla polttoaineen verotuksella. Lisärasitteita ei nyt kaivata, SY:n Sampo Seppänen huomauttaa.

Yritykset näkevät mahdollisuuksia laajasti eri toiminnoissa, kuten ilmastovastuullisuudessa, päästövähennyksiä tarjoavissa teknologisissa ratkaisuissa, vähäpäästöisissä tuotteissa ja palveluissa, kierrätyksessä ja uusiokäytössä, konsultointipalveluissa sekä uusiutuvan energian alalla.

Sektoreittain mahdollisuuksia nähdään eniten teollisuudessa ja haasteita kaupan alalla. Noin puolet yrityksistä kokee, että päästövähennystoimet eivät vaikuta lainkaan yritystoimintaan.

Ensimmäistä kertaa julkistettu Pk-ilmastobarometri on koottu helmikuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin ilmastoaiheisista kysymyksistä. Barometristä oli vastaajia 4600. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Kuvassa N3M Power Oy Ab:n omistajat, Nicklas Martin, Sture Nylund, Magnus Nyman ja Mikael Nylund. Kuvat: N3M Power. Kuvassa SY:n Sampo Seppänen, kuvaaja Markus Sommers

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi

Lataa tästä Pk-yrittäjän ilmasto-opas