10.1.2017 klo 08:02
Uutinen

Ilmoittautuminen valinnanvapauskokeilun palveluntuottajaksi alkaa tänään

Valinnanvapauskokeilu käynnistyy helmikuun alussa. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua tästä päivästä alkaen.

Valinnanvapauskokeilu käynnistyy helmikuussa 2017 ja kestää lokakuun 2018 loppuun. Kokeiluun mukaan päässeet kuntalaiset saavat kotiinsa kirjeen kokeilun käynnistymisestä. Kokeilussa mukana olevat hämeenlinnalaiset voivat valita oman terveysasemansa sijaan myös yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan.

Asiasta järjestetään palveluntuottajille avoin infotilaisuus Hämeenlinnan Raatihuoneella tänään tiistaina klo 10.00–11.00.

Asiakas saa valitsemaltaan palveluntuottajalta julkista terveydenhuoltoa vastaavat palvelut eli niin sanotun palvelupaketin mukaisia palveluita. Suunnitelman mukaan julkisten terveyspalveluiden palvelupaketti kattaa sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottopalvelut sekä sosiaaliohjaajan vastaanottopalvelut. Asiakas maksaa palvelusta saman verran kuin terveyskeskuskäynneistä.

Palveluntuottajaksi voi listautua mikä tahansa yksityinen yritys, ammatinharjoittaja, järjestö tai muu vastaava sote-palveluiden tuottaja. Valinnanvapauskokeilussa palveluntuottaja täytyy tuottaa vähintään lääkärin, sairaanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan neuvonta- ja vastaanottopalvelut.

Päätöksen palveluntuottajaksi hyväksymisestä tekee tilaajajohtaja. Ilmoittautumisen jälkeen Hämeenlinnan kaupunki käynnistää palvelutuottajan kanssa keskustelut kokeiluun osallistumisesta. Palveluntuottajan kanssa solmitaan sopimus palveluiden tuottamisesta valinnanvapauskokeilun ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama painopistealue Hämeenlinnan kaupungille on tuottajien korvausmalliin sisältyvän ikäryhmäpainotteisen kapitaatiokorvauksen käyttö sekä sähköisten omahoitopalvelujen kytkeminen valinnanvapauspalvelujen yhteyteen.

Kokeilussa mukana olevia yrityksiä kannustetaan verkostoitumaan, kehittämään palvelujaan ja monipuolistamaan palvelumenetelmiään. Pyrkimyksenä on, että palvelukokonaisuuksia voidaan kehittää kevyemmiksi ja että erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ei kasva.

Kokeiluun voi ilmoittautua mukaan 10.1.2017 lähtien. Mukaan voi ilmoittautua koko kokeilun ajan. Jotta yrityksen nimi ehtii mukaan kuntalaisille lähtevään tiedotteeseen, ilmoittautuminen tulee tehdä 16.1.2017 mennessä.

Lisää asiasta Hämeenlinnan kaupungin sivuilla. Päääset sinne tästä linkistä >>>