7.9.2017 klo 09:42
Uutinen

Innovaatioseteli kiinnostaa nuoria yrityksiä

Viime vuonna tarjolle tullut 5000 euron innovaatioseteli kiinnostaa eniten pieniä ja nuoria yrityksiä. Innovaatioseteli syntyi Suomen Yrittäjien aloitteesta.

Syyskuun alkuun mennessä Tekes on rahoittanut yhteensä 2076 projektia innovaatiosetelillä. 72 prosenttia innovaatiosetelin hyödyntäjistä on ollut mikroyrityksiä ja 55 prosenttia yrityksistä on perustettu 2010-luvulla.

Tyypillistä innovaatiosetelillä tehtävää projektia ei Tekesin mukaan voida määritellä. Aihealueet jakautuvat tasaisesti: IPR ja patentointiprojektit 18%, tuotekehitys 16%, palvelumuotoilu ja -kehitys 15%, markkina- ja asiakasselvitys 13%, prototyyppi ja pilotointi 12%, muut 16%.

Miltei puolet hakemuksista on hylätty. Pääosa hylkäämisistä johtuu siitä, että yrityksellä ei ole ollut innovaatiosetelin kriteerit täyttävää uutta tuotetta tai palvelua.

–Ilahduttavaa huomata, kuinka paljon innovaatiosetelillä tehdään prototyyppejä ja pilotointia. Luvassa on siis uusia tuotteita ja palveluja pk-yrityksiltä, kertoo innovaatiosetelin tuotepäällikkö Risto Lustila Tekesiltä.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi