MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni ja KEINO-osaamiskeskuksen muutosagentti Jarkko Koskinen hankintaseminaarissa Hämeenlinnassa 15.2. Videolinkki esitykseen tämän artikkelin lopussa.
20.4.2022 klo 13:22
Uutinen

Innovatiivisella hankinnalla tukea toteutukseen

Innovatiivisella hankinnalla tarkoitetaan julkisen hankinnan kohteena olevaa toimintamallia, palvelua tai tuotetta mikä on täysin uusi tai jotain aiempaa toteutusta parantava. Hankinnan kohteeseen sisältyy ratkaisun kehitystyötä. Hankintaprosessiin sisältyy myös innovaatiivisuutta edistäviä käytäntöjä.
– Suomi on hankkeiden ja projektien luvattu maa, missä hankkeita toteutetaan runsaasti, mutta niiden käyttöönotto ei ole aina välttämättä tehokasta. Olennaisinta olisi pyrkiä saamaan innovaatiot aidosti käyttöön hankintayksiköiden ja yritysten välisessä yhteistyössä, pohtii Keino-osaamiskeskuksen muutosagentti Jarkko Koskinen.

Miksi innovaatioita ja innovatiivisia hankintoja tarvitaan?

Nopeuttamalla innovaatioiden kaupallistumista ja lisäämällä asiakaslähtöistä t&k-toimintaa voidaan helpottaa pk-yritysten pääsyä markkinoille. Käytännön tavoitteena on esimerkiksi, että tuotetaan parempia palveluita, tehokkuutta ja päästövähenemiä.
– Julkisten hankintojen kautta olemme kansainvälisesti EU-maita ja etenkin USA:ta perässä, mitä tulee innovatiivisiin hankintoihin. Innovatiivisuuden lisäämisellä kasvatamme kilpailukykyämme kansainvälisillä markkinoilla, toteaa Koskinen.

Innovatiivisten hankintojen erityshaasteet

Yrityskentällä yhteiskehittämisvaiheet julkisten hankkijoiden kanssa on saatettu kokea pitkäksi ja sitouttavaksi. Tarvitaan myös vuoropuhelua, koska osapuolilla ei ole yhteiskehittämiseen välttämättä riittävää kokemusta.
– Yrityksille tarjottavien kannusteiden määrä voi myös olla vaihtelevaa. Yritykset eivät lähde yhteiskehittämisprojekteihin, mistä korvausta ei ole odotettavissa, kertoo Koskinen.

Innovaationa futisfanien kestävät istuimet

Yksi vaihtoehto etsiä innovaatiota ja osaamispotentiaalia on kilpailullinen neuvottelumenettely. Siinä etsitään tarjoajat monivaiheisiin neuvotteluihin ja kehitysvaiheisiin. Osallistujille on mahdollista maksaa palkkio tai antaa palkintoja.
– Tällä menettelytavalla hoidettiin esimerkiksi Olympiastadionin uusien istuinten kehittäminen Museoviraston antamien kriteerien kautta. Lisäksi oli määrittelyjä paloturvallisuudesta, kestävyydestä riehakkaammissakin tapahtumissa jne. Asiaa testattiin monivaiheisesti prototyyppien ja testiryhmien kautta. Nyt stadionilla on sekä Museoviraston että jalkapallofanien hyväksymät istuimet, naurahtaa Koskinen.

Innovaatiokumppanuudella yhteisosaamista

Jos hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää markkinoilta löytyvillä valmiilla ratkaisuilla, innovaatiokumppanuudessa kilpailutetaan yksi tai useampi kumppani tuotekehitykseen. Jos onnistunut ratkaisu löydetään, ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua.
– Palkkion ohella on tärkeää myös sopia tarkoin siitä, kuka omistaa lopputuotteen omistus- ja käyttöoikeudet. Jos julkinen hankkija rajaa oikeudet vain itselleen, siinä voidaan menettää yhteiskehittämisen idea ja vakavasti otettavia tarjoajia. On toisaalta tärkeää, että julkinen hankkijakin saa omat käyttöoikeutensa.

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa palvelujaan niin hankintayksiköille kuin yrityksille osaamisen lisäämisessä, myös keräämällä kokemuksia ja tarjoamalla sitä kautta esimerkkejä onnistumisista.
– Innovation Broker -toiminnassa keskitymme välittämään innovaatiovälitykseen yhteensaattamalla tilaajia ja tarjoajia. Yhdistämisessä apunamme on Business Finlandin asiantuntija. BF:n kautta voi myös hakea projektirahoitusta innovatiivisten hankintojen valmisteluun, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, kertoo Jarkko Koskinen.

Jarkko Koskinen on hankinta-asiantuntija, jolla on aiheesta kokemusta ja näkemystä yli 20 vuoden ajalta. Tällä hetkellä Koskinen toimii hankintaneuvojana Keino-osaamiskeskuksessa auttaen ja konsultoiden yrityksiä hankinta-asioissa.